Foto: Rolf Waltersson.

Revirstrid

Jag har tidigare skrivit och visat bilder från fågellivet vid Ekeby våtmark här i Eskilstuna. Oftast är det lugnt och fridfullt. Ibland får man se måsarnas akrobatik i luften när de kivas med varandra.

Man kan följa de nykläckta svanungarna som är små gråa dunbollar när de kläcks, vanligtvis vid månadsskiftet maj-juni, till dess de har växt till sig och är tillräckligt flygfärdiga för att på hösten klara den ansträngande flytten söderut.

För ett tag sedan visade jag bilder på en häger som gjorde en märklig och elegant flyguppvisning högt i det blå ovanför mitt huvud.

Nu ska jag visa bilder på en annan händelse som var lite speciell. Ja, kanske mycket speciell. Det var på våren i slutet av april. Den tid då häckningarna pågår och det kan bli revirstrider och ett kivande om de bästa boplatserna.

Det började med att en skäggdopping kom simmande lugnt och fridfullt i en av kanalerna vid våtmarken.

Plötsligt burrar den upp fjäderdräkten på både kropp och huvud och lägger hals och huvud längs vattenytan. Jag förstår att något är på gång. Men vad?

Så ser jag att det något rör sig under vattenytan i riktning mot skäggdoppingen. Det är som en “uppbuktning” på vattnet som rör sig. Ni ser det på den tredje bilden.

Plötsligt, som en raket, kommer det uppfarande en annan skäggdopping. Jag har aldrig tidigare sett revirstrid mellan just skäggdoppingar. Men jag förstår att det är just detta som är på gång.

Först blänger de båda stridstupparna på varandra och försöker göra sig så stora och skräckinjagande som möjligt.

Sedan brakar det loss mitt framför mig på bara 5-6 meters avstånd. Det går så fort att jag inte ser med ögat vad som händer. Det är ett enda stort virrvarr med vatten som sprutar och stänker.

Tack vara kort exponeringstid kan jag efteråt se vad som pågick framför mina ögon.

Slagsmålet gick tydligen ut på att de försöker låsa fast näbben på varandra. Vilket syns tydligt på flera av bilderna.

Efter en stund försvinner båda skäggdoppingarna under vattenytan, för att komma upp igen 20-30 meter längre bort, där de fortsätter att slåss genom att greppa motståndarens näbb.

Sedan dyker de ännu en gång under vattenytan. När de kommer upp igen simmar de åt varsitt håll. Striden är över. Vem av dem som segrade vet jag inte.

En fördel med digitalkamera är att man kan kolla bildernas “egenskaper”, där man får nästan all information om kamerans inställningar för respektive bild, även datum och tid.

Första bilden i serien togs kl 9.37 och sista bilden togs kl 9.48. Den vilda revirstriden pågick alltså i 11 minuter. En stor del av den tiden var de under vattenytan. Det skulle vara intressant att se vad som hände där nere i djupet.

Någon vecka senare fick jag se en liknande revirstrid igen mellan två skäggdoppingar. Men det var på så långt avstånd att det inte blev några bra bilder.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like