Kommunalrådet Jimmy Jansson (S) regerar vår stad tillsammans med moderaterna.

Amazon och socialdemokraterna i Eskilstuna

Vi lever väl inte i en kommuniststat”  är det svar Maria Chergui från vänsterpartiet får av Jimmy Jansson när hon ställer den berättigade frågan om kommunens uppgifter när det gäller hur arbetet organiseras på Amazon.

Jimmy Jansson är ordförande för Socialdemokraterna I Eskilstuna och kommunstyrelsens ordförande. Kommunens uppgift är att skaffa jobb där företagen följer de regler som gäller på arbetsmarknaden är hans svar.

I ett inlägg på Facebook förtydligar han sig. Jag litar på att Amazon, kommer att följa gällande lagar på arbetsmarknaden. Vi kan inte fördöma i förväg utan får vänta och se. Vi kan inte gå in i privata företag och bestämma hur arbetet ska organiseras och det direkta ansvaret för Amazon kommer att handhas av Kuehne Nagel som verkat länge i Sverige. Det är en uppgift för arbetsmarknadens parter.

“Jag är stolt över att våra förhandlare har lyckats locka ett världsföretag till Eskilstuna”  fortsätter Jimmy Jansson. Vi behöver arbetstillfällen och att ett världsledande företag vill etablera sig i Eskilstuna kommer att på kort sikt vara värdefullt och kommer att vara till stor nytta för kommunen. I framtiden kommer Eskilstuna att befinna sig i framkant när det gäller den nya tekniken.

I en stort uppslagen intervju I DN 25 september pekar Jimmy Jansson på att en av hans viktigaste uppgifter är att höja förtroendet bland kommunens invånare. Eskilstuna är och förblir en arbetarstad och det är oerhört viktigt att staden förblir attraktiv för industrin.

Det är några frågor jag funderar över.

Vad menas med “lyckade förhandlingar” och hur många nya arbetstillfällen tror kommunledningen att Amazons etablering kommer att ge upphov till. Slutligen undrar jag på vilket sätt kommunledningen tagit hänsyn till den kritik som riktats mot Amazon över hela världen när det gäller behandlingen av de anställda och hur arbetet organiseras.

Vilka är de villkor som Amazon och kommunen kommit överens om. Jag kanske inte följt med riktigt eftersom jag inte prenumererar på Eskilstuna-Kuriren och inte vet vad Jimmy Jansson svarat. Jag har också frågat mina kompisar om de läst några kritiska funderingar om etableringen från socialdemokraterna och de fackliga organisationer. Svaret är i huvudsak nej utom några lågmälda invändningar.

Vad jag vet är att Jimmy Janson har avspisat V:s fråga om Amazons sätt att organisera arbetet med det mycket märkliga uttrycket om kommuniststat och det antyder att Jimmy Jansson anser att villkoren är affärshemligheter som inte angår Eskilstunas befolkning

I kommunen ska alltså arbetarrörelsens politiska gren inte ha synpunkter på hur arbetet organiseras på arbetsplatserna. Inte ha några synpunkter på vad som menas med “det goda arbetet”. Huvudsaken är att jobb skapas. Var finns visionerna om ett mänskligare arbetsliv där de anställdas erfarenhet och kreativitet tas till vara? Pionjärerna inom arbetarrörelsen skulle nog bli väldigt förvånade om deras uppgift skulle reduceras till att bli enbart jobbskapande.

Är det då något speciellt med Amazon? Finns det inte många arbetsplatser där arbetsgivaren styr utan något större inflytande från facket och där arbetet är monotont och utarmande. Givetvis är det så.

Jag vill dock mena att Amazon är speciellt. De har drivit arbetsorganisation längre än de flesta andra företag. I sin utmärkta bok “Arbetets automatik”och i en artikel i Aftonbladet 13 aug skriver Mikael Nyberg om arbetets avhumanisering. Amazon har drivit arbetsprocessen till sin yttersta gräns. I oändliga korridorer ilar arbetare försedda med sitt headset. De vägleds på samma sätt som gps leder bilisten till sitt mål. Inga namn på varan nämns utan enbart nummer. Arbetsledningen har fullständig kontroll och ser direkt om onödiga pauser tas. Tempot är mycket högt. Fackliga organisationer överallt i världen har uppmärksammat detta. Förslitningen av de anställda är oerhörd och eftersom ingen yrkeskunnighet krävs är det stor omsättning av folk.

Hela Amazons affärsidé bygger på denna löpande-band-princip. Varför skulle Amazon ändra denna lyckosamma affärsidé som gjort företaget oerhört vinstdrivande och företagets ägare Bezos till världens rikaste man just i Eskilstuna, kan man fråga sig.

Nu verkar ju Eskilstunas kommunledning och de fackliga organisationer inte att ha några synpunkter på Amazon så det måste vara lyckat för företaget att komma till ett land och en stad där de möts av så få protester både från politiskt och fackligt håll. Det är kanske just denna omständighet som gjort att Eskilstuna är så attraktiv.

För mer än 50 år sedan reste sig gruvarbetarna i Kiruna mot omänskliga arbetsförhållanden och även om den socialdemokratiska ledningen inte stödde upproret så vann strejken folkets stöd. I botten på protesten låg att arbetarna kände att de hade förlorat sitt människovärde.

Mycket av kritiken mot Amazon har samma bakgrund och det finns många protester mot Amazon.

I Doncaster organiserade fackföreningen 2019 protester mot arbetsförhållandena som de ansåg vara “horribla”.

I USA strejkar arbetarna mot arbetsförhållandena och där har även en rörelse med en slogan om “Tax Amazon” spridits från Seattle över hela USA.

Företaget är också uppenbart fientligt inställt till facklig organisering, 2018 läckte en fortbildningsvideo för höga chefer ut. Där meddelar man att “vi är inte antifackliga men vi är heller inte neutrala. Vi tror inte att fackföreningar är förenliga med intresset för våra kunder eller våra aktieägare eller, viktigast av allt, våra samarbetspartner”.

Allt fler kameror installeras. Och företagsledningen har fullständig kontroll över de anställdas rörelse.

Amazons ägare och chef Jeff Bezos. Han är världens rikaste man

Arbetet på Amazon är idag totalt avhumaniserat. Människan har verkligen blivit en slav under maskinerna. Ska ett sådant arbetsliv tas emot med öppna armar?

Är det denna typ av arbetsliv som en arbetarrörelse inte ska ha några synpunkter på. Diskussionen om ett mer demokratiskt arbetsliv tycks höra till en svunnen tid. Den del av dagen som lagerarbetarna tillbringar på jobbet är ett svart hål fullständigt meningslöst där hjärnan varit satt på sparlåga. Forskning visar också att tiden som man inte är på jobbet präglas av tiden på fabriken. Var finns visionen.

Även om kommunledningen inte bryr sig om arbetsförhållandena på Amazon känns det trots allt som om de vill rättfärdiga att de upplåter mark till företaget. Gratis? och det vanligaste argument som tillgrips är att företaget skapar arbetstillfällen.

Men är det så säkert?

Låt oss jämföra med Facebook ett annat världsledande företag. Företaget betalar i princip ingen skatt I Sverige. Företaget har fått elskatten sänkt med 97%. Gäller samma sak för Amazon?

En annan intressant fråga är vilka bidrag företaget får för att etablera sig I kommunen. Facebook har också fått 139 miljoner i bidrag för att bygga serverhallar. Är det samma sak med Amazon?

En annan intressant aspekt är följande.

Facebook suger också upp stora inkomster från svenska annonsörer. Dessa belopp som beräknas till en miljard dras av av annonsörerna och slussas genom Facebook genom kryphål i skattelagstiftningen till Caymanöarna där bolagsskatten är noll.

Det går att räkna ut att varje nytt jobb hos Facebook kostar skattebetalarna 1,5 miljoner.

Det finns inget att göra tycks den politiska majoriteten mena. Vi får offra något hundratal människor i den industriella grottekvarnen.

En annan viktig försvarslinje som alltid brukar framföras är att om inte vi tar emot Amazon gör någon annan det.

Men är det så säkert att de anställda och konsumenterna i längden kommer att finna sig i att ett företag organiserar arbetet på ett så uppenbart inhumant sätt.

Det känns uppgivet. Den nya tekniken möjliggör “omöjliga”arbetsplatser. Framtiden är ödesbestämd tycks man mena. Det är bara att acceptera och ge sig in i den hårdnande kampen om nya jobb. Det är den enda väg vi kan välja tycks kommunledningen mena.

Hans Östensson,
Eskilstuna

You May Also Like