Huvudsaken är att man kommer hem till soffan 3 minuter tidigare!

Jordens undergång är nära – Trafikverket vill sänka fartgränserna

Jag hörde på nyheterna att Trafikverket vill sänka hastigheten på 125 mil av vägnätet i Jämtlands och Härjedalens län, från 90 kilometer till 80 kilometer.

Vägnätet är på många sträckor i behov av upprustning. I väntan på denna upprustning vill man nu alltså sänka hastigheterna för att få säkrare trafik med färre olyckor. Ett inslag i “nollvisionen”.

Översynen av hastighetsgränserna pågår under flera år fram till 2025 och totalt är planen att 400 mil väg ska få sänkt hastighet och att 100 mil väg ska få höjd hastighet. Höjd hastighet till exempel på vägar där man sätter upp viltstängsel.

Krock mellan bil och älg får ofta förödande konsekvenser – även för älgen. Men det är inte bara älg. Det är även renar, vildsvin, rådjur och andra djur som springer ut på vägarna.

“Att sänka hastigheterna på vägarna är viktigt för att rädda liv och minska olyckorna. Om alla som kör sin bil skulle köra en kilometer i timmen långsammare skulle det innebära att vi räddar 15 till 16 liv per år”, säger Bengt Olsson från Trafikverket till Ekot.

Men att sänka farten för att rädda liv är inget argument som biter på ansvariga politiker i Jämtland. Tvärtom. Sänkta fartgränser skulle bli förödande. Så förödande att glesbygden utarmas ännu mera. “Folk skulle flytta härifrån”, menade kommunalrådet i Bergs kommun, Therese Kärngard (S).

“För människor som har långt till jobbet och studier så gör pendlingstiden varje dag skillnad. Det handlar om tid. Den är lika viktig för oss som bor i Jämtland och Härjedalen som på andra platser i Sverige”, säger Therese Kärngard till Sveriges Radio.

Ett annat argument kommunalrådet för fram är “att det för varje minut pendlingstiden förlängs blir det samhällsekonomiskt dyrare”
Samtliga kommunalråd i Jämtland vill i en skrivelse till Trafikverket sätt stopp för fartsänkningen.

I en insändare i ÖP (ÖstersundsPosten) protesterar ett antal moderater:

“Föreslagna hastighetssänkningar skulle få förödande konsekvenser för länets utveckling, och innebära krympande arbetsmarknadsregioner och ännu längre restider”. Undertecknare är Saila Quicklund riksdagsledamot (M) samt ytterligare 10 moderater från Jämtland och Härjedalen.

Hur förödande är då denna fartsänkning?

“Att sänka hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen gör att restiden ökar med ungefär 50 sekunder per mil”, säger Bengt Olsson, Trafikverket.

En pendelsträcka som nämns i nyhetsinslaget är Älvros-Sveg. En sträcka på 1,7 mil. Det betyder alltså ökad restid cirka en och en halv minut enkel resa. Cirka 3 minuter tur och retur.

Pendlar man 10 mil till jobbet ökar restiden enkel resa med cirka 9 minuter.

“Det är mycket väsen för lite ull”, sa han som klippte grisen.

Är det inte läge att sansa sig? Även om det inte är kul att pendla längre sträckor dagligen, så måste man kunna se klart.

Är dessa minuter så livsviktiga att de överväger minskning av olyckor och räddade liv? Både djur- och människoliv.

Att lätta lite på gasen innebär dessutom lägre bensinförbrukning, sparade pengar och minskade avgasutsläpp.

Och – i ärlighetens namn – många, väldigt många. kör fortare än vad som är tillåtet.

Att ändra från 90 till 80 på skyltarna, kanske i praktiken innebär att man sänker farten till 90.

Dessutom går det snabbt att genomföra denna trafiksäkerhetsåtgärd. Det går mycket fortare än att bygga 400 mil säkrare vägar. Man lättar en aning på gasen. Det tar bara någon sekund.

Bara att titta på bilderna borde vara skäl nog att tagga ner lite i trafiken.

Rolf Waltersson

You May Also Like