En näringslivschef tjänar lika mycket som 65 arbetare

Näringslivseliten som utgörs av verkställande direktörer och koncernchefer på 50 av de största svenska företagen. Pandemiåret 2020 kan vi alltså konstatera att denna näringslivselit har en genomsnittsinkomst före skatt som motsvarar vad 65 industriarbetare tjänar. Året innan motsvarade deras genomsnittsinkomst 60 industriarbetarlöner. Sällan har gapet ökat så mycket från ett år till ett annat som nu…

1950 motsvarade näringslivselitens inkomst 26 industriarbetarlöner. Trettio år senare, 1980, motsvarade den 9 industriarbetarlöner. Välståndet i samhället ökade samtidigt som jämlikheten ökade. De värden som skapades kom vanligt folk till del…

Sedan 1980-talet har ojämlikheten ökat hur man än mäter. I Sverige har den ökat snabbare än i något annat OECD-land. Arbetare får Sverige att fungera. Men samtidigt drabbades arbetare värst av pandemin. Arbetare kunde inte jobba hemifrån, drabbades värst av smitta och sjukdom, av förlorad inkomst och förlorat arbete. Bortsett från att det krävs 65 industriarbetare så motsvarar topp-vd:ns inkomst vad 86 städare eller 71 undersköterskor tjänar på ett år.

En undersköterska inom hemtjänsten besöker i genomsnitt tolv personer om dagen. Hjälper dem med allt som behövs för ett värdigt liv. På en dag hjälper 71 undersköterskor nästan 900 personer. Skapar en storbolagsdirektör lika mycket värde på en dag som de 71 undersköterskorna?

För att stoppa den skenande utvecklingen där eliten drar ifrån är rättvisa skatter en absolut nödvändighet. Höjd kapitalskatt. Växande kapitalinkomster i toppen är en huvudförklaring till den ökande ojämlikheten i Sverige. Parallellt med att kapitalinkomsterna vuxit har egendoms- och kapitalbeskattning minskat. Den svenska kapitalinkomstbeskattningen är full av nedsättningar och undantag som gynnar de mest välbeställda. Slopa alla särregler och inför en enhetlig kapitalinkomstskatt på 35 procent. Det är inte acceptabelt att den som lever på sitt kapital betalar mindre i skatt än den som arbetar och sliter…

Ett rättvisare skattesystem är inte tillräckligt för att vända utvecklingen och öka jämlikheten i vårt samhälle i stort. Fler reformer krävs. Från kraftfulla offentliga investeringar för full sysselsättning och rättvis klimatomställning till satsningar på välfärd, trygghetssystem och pensioner.

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, debattartikel i Dagens Nyheter.