Foto: MChe Lee / Unisplash.com

Regeringens tillsatta utredning om betygsinflationen handlar inte om att kritisera eller ifrågasätta friskolemarknaden

I ett tidigare inlägg skrev jag om regeringens utredare, Magnus Henrekson, själv har ett förflutet som styrelseledamot i Engelska skola i Strängnäs – en skola som avslöjats helt nyligen av Skolinspektionen för att sätta “glädjebetyg”.

Det handlar inte om någon utredning som ska granska effekterna av marknadsskolan som nu gett oss en skola där segregationen ökar och där skattepengar till undervisningen “omvandlas” till vinster som hamnar i privata fickor.

Det handlar enbart om en utredning som ska se över själva betygssystemet. Utredaren Magnus Henrekson har fått i uppdra att “uppfinna” en nytt betygssystem som man hoppas ska fungera inom marknadsskolans ramar. Eller som det står i direktivet:

  • analysera för- och nackdelar med systemet för betygssättning och meritvärdering i det svenska skolväsendet i relation till andra länders system.
  • lämna ett huvudförslag, samt ett alternativt förslag på en system-för-ändring (ja det står så i Regeringskansliets pressmeddelande, “system-för-ändring”, inte “systemförändring”, min anmärkning) som innebär att resultat på nationella prov, examensprov, eller liknande, kan användas för att öka likvärdigheten i betyg eller meritvärden.
  • lämna förslag på hur betygsinflation och bristande likvärdighet i betygssättning kan motverkas även i ämnen som inte har nationella prov.

Eller som skolminister Lotta Edholm (L) själv nu motvilligt tvingats konstatera:

“Vi har ett system där det kan gynna en del skolor att ge högre betyg när man vill attrahera elever”

Enligt skolministern är det inte denna marknadsskola ett systemfel, det är bara själva betygssystemet som behöver göras om “inom marknadsskolans ramar”.

I en intervju i SVT Nyheter med Magnus Henrekson:

“kan betygsinflationen delvis förklaras genom det fria skolvalet”.

Men eftersom utredningen inte ska handla om den perverterade marknadsskolan, utan bara om själva betygssystemet, är utredaren “bakbunden” genom regeringens snäva utredningsdirektiv. Utredningen ska inte ifrågasätta själva skolsystemet och marknadsskolan.

“Skolan som en marknad är negativ för elevernas framgång”

Jag hittar en intervju med Magnus Henrekson i en artikel från 2018, med rubriken “Vem är Magnus Henrekson?” där han bland annat säger följande:

“Skolan som en marknad är negativ för elevernas framgång. Valfriheten leder till att vi “lever i olika bubblor baserade på etnicitet, inkomst eller yrke. Det räcker att besöka en skolmässa för att se att marknaden är felaktigt reglerad. Det är möjligt att någon forskare kan visa att friskolor är lite bättre, men det stora problemet är att hela systemet presterar sämre.

Här i Sundsvall kan t.ex. den uppmärksamme se reklam för vissa skolor på reklampelare och på hockeymatcher. Undrar vad man skulle säga om en kommunal enhet gick och spenderade pengar på reklam? Vi lever i skilda världar som alla finansieras med samma pengar”.

Just det; “Vi lever i skilda världar som finansieras med samma (skol)pengar”.

Ord och inga visor från Magnus Henrekson – Det är själva skolsystemet och det fria skolvalet som är roten till det onda.

Nu är hans uppgift att uppfinna ett “fuskfritt” betygssystem inom marknadsskolans ramar.

Lite anmärkningsvärt att Magnus Henrekson fram till för någon dag sedan kunde sitta i styrelsen för Europaskolan i Strängnäs, som av Skolinspektionen fått bakläxa för “glädjebetyg”, samtidigt som han (i alla fall 2018) var så kritisk mot marknadsskolan.

Men man får väl säga som prästen som fick kritik för sitt syndiga leverne:

“Ni ska inte leva som jag lever. Ni ska leva som jag predikar”

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like