RBU: Lös assistanskrisen!

Sveriges kommuner går på knäna ekonomiskt. En viktig orsak är att Försäkringskassan avslår eller drar in assistansersättning för personer med funktionsnedsättning och då måste kommunen rycka in med insatser som egentligen bör vara statens ansvar. Och värre blir det framöver, skriver företrädare för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Nu finns ett förslag om att andning och sondmatning ska … Läs mer

Läs mer

Manifestation i Eskilstuna mot försäkringskassans behandling av långtidssjuka.

Att Sverige har blivit ett allt mer ojämlikt samhälle under de senaste 40 åren är ingen hemlighet. Det som kan tyckas konstigt är frånvaron av motstånd mot de ökade orättvisorna.

En grupp som sett sina villkor stadigt försämras är de långtidssjukskrivna och en person som tycker det är dags för verkligt motstånd är Birgitta Gustafsson i Eskilstuna. Tillsammans med personer … Läs mer

Läs mer

Försäkringskassan har havererat

Länge sågs Försäkringskassan som det stolta flaggskeppet i den svenska trygghetsflottan; i dagsläget framstår den mest som ett kapsejsat vrak. En orsak är att regering och riksdag år 2008 införde “rehabiliteringskedjan” i dess verksamhet, samtidigt som möjligheterna att bli beviljad sjukersättning, vanligen kallad “förtidspension”, inskränktes rejält.

Personliga ombud för människor med psykiska funktionsnedsättningar finns i hela Sverige och har i … Läs mer

Läs mer