Så här är Räddningstjänstens personal klädd vid hembesök. Foto: Eskilstuna Kommun.

Räddningstjänsten besöker Råbergstorp för att prata brandskydd!

Nu under våren och fram till sommaren kommer Räddningstjänsten att genomföra hembesök i samtliga lägenheter i bostadsområdet Råbergstorp i Eskilstuna. Det för att informera om brandskydd i hemmet.

Syftet med hembesöket är att öka kunskapen och förebygga olyckor i hemmet. Besöket tar bara tre till fem minuter och det är frivilligt. För att de boende ska vara säkra på att det är just Räddningstjänsten som knackar på bär personalen alltid Räddningstjänstens mörkblå tjänstekläder med namn och logotyp på. Räddningstjänsten säljer aldrig något och behöver inte komma in i lägenheten. Däremot vill man veta om den som bor i lägenheten har brandvarnaren uppsatt i taket och om man som boende vet hur man testar den.

Vill öka kunskapen om brandsäkerhet

För att förebygga olyckor i hemmet och öka kunskapen om brandskydd arbetar Räddningstjänsten återkommande med att göra hembesök hos boende i olika områden och stadsdelar i Eskilstuna.

Under de kommande månaderna kommer Räddningstjänsten att besöka alla som bor i lägenhet i Råbergstorp. Man vill gärna prata med en eller alla vuxna i hushållet om brandskydd. Besöket tar bara några minuter och Räddningstjänsten gör det för att öka hyresgästernas kunskap om brandsäkerhet.

“Har alltid namn och logotyp på våra kläder”

– Vi är två personer från Räddningstjänsten som besöker hyresgäster och vi har alltid våra namn och vår logotyp på våra kläder. På bilden ser man hur vi är klädda när vi knackar på dörren. Vi säljer aldrig något och vi behöver inte heller komma in i lägenheten.

– Under besöket vill vi ge hyresgäster information om hur man kan skydda sig mot brand. Vi kommer att ge de boende muntlig och skriftlig information. Den skriftliga informationen finns tryckt på flera språk. Vi kommer också att vilja veta om de boende har brandvarnaren uppsatt i taket och om de vet hur man testar den.

Om ingen är hemma när Räddningstjänsten gör hembesök lämnas en folder i brevlådan. I foldern visas hur man ska agera vid olika händelser…

You May Also Like