Den nya brandstationen ska bland annat korta ner utryckningstiderna…

Ny brandstation i södra Eskilstuna

Eskilstuna växer och är i behov av ytterligare en brandstation. Därför kommer Kommunen att ta beslut om att starta projektering av en ny räddningsstation – Räddningsstation Syd ska den heta, då den kommer att ligga i södra Eskilstuna.

Eskilstuna växer och har idag en bra bit över 100.000 invånare. Staden är nu i behov av ytterligare en brandstation. Den ska alltså vara belägen i de södra delarna av Eskilstuna. Räddningsstationen planeras bland annat inrymma räddningstjänst och möjliggöra lokaler för Region Sörmlands utvecklingsbehov.

Eftersom Region Sörmland har visat intresse av nya lokaler för utryckningsverksamhet i samma geografiska område som den nya räddningsstationen, avser Kommunen och Regionen att samarbeta i det kommande projektet. En samlokalisering har stort värde – både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för både Kommunen och Regionen.

En ny räddningsstation kommer att leda till:

  • att fler nödställda får hjälp snabbare, särskilt i de södra delarna i kommunen
  • att körtiderna blir kortare (utryckningstiden)
  • att ekonomin blir bättre då samarbetet med Regionen kan leda både till samordningsvinster samt en bättre totalekonomi

Kortare utryckningstider

– Vår stad växer. Stadsdelar och samhällen blir fler och större. Det är mycket viktigt att vi också i framtiden kan säkra utryckningstider till kommunens olika delar. Därför är det positivt att vi samtidigt med denna satsning på en ny brandstation kan samlokalisera utifrån Regionens utvecklingsbehov. Vi kan på det sättet också minska kostnaderna för skattebetalarna, samtidigt som vi stärker samarbete och kvaliteten i livsviktiga funktioner för medborgarna, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

– Räddningstjänsten är i behov av att fortsätta utvecklas. En räddningsstation även söder om tätorten ger de förutsättningarna. En samlokalisering med Regionen kan ge många vinster – även i samarbete i det dagliga arbetet, säger Stellan Jakobsson, Stf. räddningschef på Räddningstjänsten i Eskilstuna.

En ny brandstation finns i kommunens investeringsplan. En förstudie är genomförd i samarbete med Region Sörmland. En förutsättning för samarbetet är att både Kommunen och Region Sörmland beslutar om att påbörja projekteringen.

Den byråkratiska processen

Kommunen ska fatta beslut i Kommunstyrelsen redan i början på nästa vecka, medan Region Sörmland väntas fatta beslut först efter sommaren. Under projekteringen tas handlingar och ritningar fram som underlag inför upphandling av byggnation och tillståndsansökningar. Efter projekteringen fattas ett nytt beslut om att påbörja upphandling och byggnation. Så ser processen ut…

Här längs med Carlavägen ligger den nuvarande brandstationen. Eskilstunaborna brukar ibland prata om den ”gamla brandstationen”. Den var placerad på Drottninggatan i Eskilstuna Centrum. Idag är där bostäder på platsen. I samband med att den gamla brandstationen revs flyttade Räddningstjänsten till dessa nya lokaler för ett antal år sedan.

Fler brandstationer

Utöver brandstationen på Carlavägen inne i Eskilstuna finns också ett antal mindre stationer utanför tätorten:

  • Torshälla Brandstation (belägen i Torshälla Centrum)
  • Västermo Brandstation (ca 25 km söder om Eskilstuna)
  • Näshulta Brandstation (ca 30 km sydost om Eskilstuna)
  • Ärla Brandstation (ca 15 km sydost om Eskilstuna)

You May Also Like