Foto: fikry anshor / Unisplash.com

Profitskola köpte våffelstuga i Åre för elevernas skolpeng

Så har det hänt igen – att skolor som drivs som aktiebolag använder skolpengar de får av oss skattebetalare till privata affärer.

Det är Anders Hultin, som driver skolkoncernen Watma, som via “smarta” transaktioner till dotterbolaget Nordic Leisure, köpt en våffelstuga i Åre för 5,8 miljoner. 2,8 av dessa miljoner är skolpengar han fått av staten för att bedriva skolundervisning.

Anders Hultin har varit med i friskolesvängen sedan starten på 1990-talet. Han var moderat tjänsteman under Carl Bildts tid och var med att utforma friskolereformen.

När John Bauer-koncernen gick i konkurs 2013 köpte han fyra skolor ur konkursboet. Därefter har verksamheten expanderat kraftigt med bland annat grundskolekedjan Nordic International School:

Jag tycker det är tveksamt med den här typen av transaktioner”, säger skolminister Lotta Edholm (L), som själv kommer från friskolebranschen i en börsnoterad skolkoncern där hon som aktieägare själv tjänade pengar på skolpengarna.

“Tveksamt”. Själv tycker jag det borde vara kriminellt och straffbart.

En annan skojare i skolbranschen, Per Egon Johansson, har också en bakgrund i regeringskansliet under Bildtregeringen då han var kristdemokratisk statssekreterare. Nu driver han Raoul Wallenbergskolorna i bolaget Almwik.

En granskning som SVT gjort visar att Per Egon Johansson låtit skolkoncernen han äger köpa tomter av honom själv på Blidö i Stockholms skärgård för 3 miljoner kronor via dotterbolaget Almwik Fastigheter. Dessa sälj och köp av skärgårdstomter har skett vid minst ett par tillfällen.

Skolpengar har således gått till att köpa våffelstuga i Åre och till att handla med skärgårdstomter.

Nu avskaffar regeringen offentlighetsprincipen för friskolor

För att göra saken ännu värre har nu den högerkonservativa regeringen M, KD, L med stöd av SD beslutat att offentlighetsprincipen avskaffas för friskolor för att göra det ännu svårare att granska hur de sköts och hur de använder våra skattepengar.

2013 gjordes en uppgörelse inom Friskolekommittén att “offentlighetsprincipen ska införas i fristående skolor”.
Men efter lobbyarbete från de stora skolbolagen beslutade Tidöpartierna (M, KD, L och SD) att offentlighetsprincipen nu avskaffas. Även C har ändrat uppfattning och stödjer Tidöpartierna i den här frågan.

Man försvarar beslutet med att “små friskolor skulle få det svårt eftersom de ofta saknar resurser och kompetens för den byråkratiska hanteringen”.

Svepskäl. Vi talar om de stora skolkoncernerna som dominerar den “marknad” som den svenska skolan blivit. Inte de små byskolorna som räddats från nedläggning och som drivs vidare av engagerade föräldrar utan vinstintresse.

På tal om skolpeng. När friskolereformen infördes 1992 av den borgerliga regeringen fick friskolorna 85 procent i skolpeng per elev av kommunens genomsnittliga kostnad. Det motiverades , helt riktigt, med att kommunerna har ett större och övergripande ansvar att kunna erbjuda alla elever plats om någon friskola med korta varsel lägger ner.

Eller går i konkurs som John Bauerkoncernen. Dessutom plockar friskolorna ofta “russinen ur kakan” genom att säga nej till elever med särskilda behov och som koster extra resurser.

Det avslöjades i ett radioprogram där man fejkade att föräldrar vill placera sina barn i friskolor. Barn som satt i rullstol, barn med ADHD eller andra diagnoser som kräver extra insatser i form av både pengar och personal
Då blev svaret att klasserna redan var fullbokade.

När man ringde upp samma skolor några minuter senare för att söka plats för skolbarn som inte hade behov av extraresurser, fanns det helt plötslig lediga platser.

Därför fick friskolorna 85 procent av genomsnittet för den kommunala skolan

Men under Göran Persson som statsminister höjdes 1997 skolpengen till 100 procent för friskolorna med motiveringen att friskolor skulle ha samma krav på sig beträffande avgiftsfri undervisning, likvärdig undervisning och likvärdig skolhälsovård.

Fick vi det?

Nu ser vi hur skolpengar avsedda för elevernas undervisning försnillas till vinster som stoppas i privata fickor och används till att köpa våffelstugor, skärgårdsöar och annat smått och gott.

Och vi har fått en lobbyist som skolminister som kommer direkt från denna profitskolevärld och nu bara är lite pliktskyldigt “tveksam” när skolpengarna försvinner ur verksamheten.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like