Tuna Park har den senaste tiden blivit ett tillhåll för ungdomar och deras A-traktorer… (Foto: Polisen Eskilstuna)

Problemen med A-traktorer vid Tuna Park i Eskilstuna fortsätter

Polisen har tidigare berättat om den problembild som både Polisen och allmänheten upplever kring motorburen ungdom som uppehåller sig kring Tuna Park i Eskilstuna under kvällar, nätter och helger. Polisen har vid upprepade tillfällen fått åka ut till Tuna Park för att boende i området ringer till Polisen om ordningsstörningar, såsom höga ljudnivåer, nedskräpning med mera.

– Vi förstår varför det är ett problem, vi ser det också. Såklart finns det ungdomar som sköter sig i dessa sammanhang och bara vill “hänga” någonstans för att dela sina intressen med likasinnade, det ser vi också, säger Polisen i Eskilstuna.

“Fler behöver engagera sig”

– Vi behöver bli fler som engagerar sig i detta, vi behöver ha vårdnadshavare som tar sig ut till platsen för att uppleva det vi och boende i området upplever. Vi kommer att fortsätta åka dit och göra det vi kan för att motverka att det eskalerar mer, men då behöver vi ha vårdnadshavare som också engagerar sig, säger Polisen.

Ska börja nattvandra

Eskilstuna Kommun kommer att starta upp en nattvandring där de vill att vårdnadshavare ska vara med och nattvandra på dessa ställen där motorburen ungdom samlas. Polisen i Eskilstuna menar att alla behöver hjälpas åt för att problemen och otryggheten i och kring Tuna Park ska kunna minimeras, och för att de boende i området ska slippa behöva tänka på att flytta därifrån för att få lugn och ro.

A-traktor

A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil. Den är ursprungligen tänkt att dra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning och varningstriangel (LGF-skylt). Numera används A-traktorn (som ofta kallas EPA-traktor) främst som ett transportmedel av ungdomar som inte nått körkortsålder.

A-traktorn har under de senaste åren ökat och blivit ett allt vanligare inslag på gator och vägar. Allt fler upplever att dessa fordon utgör ett problem, framför allt inne i städerna. En A-traktor får ha en maxhastighet på 30 km/h.

En så kallad “kapad” Volvo 740 A-traktor.

Läs också:

Riktad insats mot A-traktorer i Eskilstuna

You May Also Like