Många välkomnar de nya reglerna, men tycker samtidigt att detta är något man kunde ha gjort redan för länge sedan…

Nya regler för A-traktorer från och med idag

I dag torsdag 31 augusti börjar nya regler för A-traktorer att gälla. Det innebär bland annat att passagerare endast får färdas på en plats som är avsedd för passagerare, och det får bara sitta en passagerare på sådan plats. Den som färdas i en A-traktor ska från och med idag använda bilbälte. Högsta tillåtna hastighet för en A-traktor är som bekant 30 kilometer i timmen – detta kompletterar befintlig fordonsregel om att en A-traktor inte får vara konstruerad för att köra i mer än 30 km/h.

Antalet A-traktorer har ökat kraftigt under de senaste åren på de svenska vägarna. Det finns i dag över 50.000 registrerade A-traktorer (även kallade epa-traktor) i Sverige. De senaste åren har det också skett flera allvarliga olyckor, senast i augusti dog en 14-årig pojke efter att ha krockat med en A-traktor i Växjö.

Detta har lett till att man nu skärp till regelverket kring dessa fordon. Från och med i dag måste alla använda bälte och ha ett eget säte. Man får alltså inte sitta i knät på varandra, vilket tidigare varit en vanlig syn. Hastighetsbegränsningen införs som komplement till en redan befintlig regel, det vill säga att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra fortare än 30 kilometer i timmen. Många A-traktorer är idag “manipulerade”, vilket gör att de kan framföras lika fort som en vanlig bil. Senare i år är planen att det även ska bli krav på vinterdäck på dessa fordon.

Tagit för lång tid

Många välkomnar de nya reglerna, men tycker samtidigt att detta är något man kunde ha gjort redan för länge sedan. Det har tagit alldeles för lång tid, menar många.

– Nu gäller det att ungdomar, vårdnadshavare och andra vuxna förebilder sprider ordet om detta! De här skärpta reglerna är till för att skydda ungdomarna, och vi kommer att rapportera de som bryter mot dessa, säger Polisen.

Ökad säkerhet på sikt

Polisen räknar inte med att alla ungdomar kommer att följa de nya reglerna. Samtidigt hoppas man att nya generationer av A-traktorförare ska ta till sig av de regler som gäller, och att vi kommer att få en ökad trafiksäkerhet kring dessa fordon i framtiden. Den som inte följer de regler som gäller kan förutom böter få problem den dagen man kanske vill ta ett riktigt körkort. Finns man med i registret på grund av att man brutit mot regelverket kring A-traktor kan det leda till att man helt enkelt nekas till att ta ett vanligt körkort.

Läs också:

Problemen med A-traktorer vid Tuna Park i Eskilstuna fortsätter

You May Also Like