En varm sommardag blir denna parkering vid Sundbyholmsbadet snabbt full, varpå kaos och irritation uppstår bland badgästerna…

Fler parkeringsplatser ska minska trafikkaoset vid Sundbyholms Badstrand

Eskilstuna Kommun skapar nu tillfällig badplatsparkering som komplement till den som redan finns i Sundbyholm. Tillsammans med tydligare skyltning för badgästerna förväntas trycket att lätta, inte minst nere i hamnen.

Sundbyholm är ett populärt besöksmål som varje år lockar tusentals människor. Särskilt varma somrar och i samband med större publikarrangemang är det extra många människor som besöker området med slottet, gästhamnen och badplatsen. Varje säsong är dock parkeringssituationen en utmaning, särskilt i hamnen där såväl badgäster som båtfolk och cafégäster brukar parkera. Här blir det snabbt fullt, och förutom trängseln är det ibland svårt för varuleveranser och utryckningsfordon att ta sig fram. Eskilstuna Kommun förbereder nu därför för en tillfällig badplatsparkering i Sundbyholm – det för att lätta på trycket i området.

Ett välbesökt område sommartid

– Varma och fina sommardagar är det många som vill ut till Sundbyholm och svalka sig. Det har varit angeläget att skapa fler parkeringsmöjligheter för att öka tillgängligheten, och det gör vi nu, säger Sarita Hotti (S), Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Blir avgiftsfri parkering

Den tillfälliga badplatsparkeringen kommer att ligga på den 1,5 hektar stora gräsytan på vänster sida vid infarten. Den ska fungera som avgiftsfri parkering dagtid under sommarmånaderna från 1 juni till 31 augusti.

– Gräsytan kommer att klippas oftare och skyltas upp så att badgästerna lätt ser var de kan parkera. Exakt hur många bilplatser det blir är för tidigt att säga, först måste området göras i ordning, säger Tomas Bonér enhetschef på Trafikenheten.

– Tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen tittar vi också på möjligheten att anordna nya iläggningsplatser för båtar och parkering för bilar med båttrailrar, detta för att öka tillgängligheten i Sundhyholms Hamn ytterligare, säger Tomas Bonér.

Sundbyholmsbadet är en av Eskilstunas populäraste badplatser. Varma sommardagar är det många som söker sig ut hit. (Foto: Katja Thusari)

You May Also Like