Under Vietnamkriget avlövade USA enorma skogsområden med giftet Agent Orange. Samma gift som i Sverige fick namnet Hormoslyr när det användes här.

På den tiden då DDT var ofarligt

Jag fortsätter min spaning i gamla veckotidningar där jag letar efter annonser och reklam som “sticker ut” – i alla fall med dagens mått mätt.

I Hemmets Journal, nummer 28 från 1951, hittar jag reklam för bekämpningsmedel mot mal, kackerlackor, löss och andra insekter. Det är:

“Kammerjäger med DDT som dödar effektivt”

Kammerjäger är tyska och betyder skadedjursbekämpare.

DDT har använts i bland annat i tropiska länder för att bekämpa malariaspridande myggor.

DDT introducerades i Sverige i början av 1940-talet. Det användes i stor skala inom skogs- och jordbruk. Bland annat doppades skogsplantor i DDT i samband med utplanteringen. Efter att DDT blev förbjudet 1969, ersattes det av Hormoslyr, som också är väldigt giftigt och som orsakar bland annat fosterskador och cancer.

Hormoslyr är i stort sett samma bekämpningsmedel, Agent Orange, som USA använde under Vietnamkriget när man avlövade enorma skogsarealer. Än idag föds i Vietnam barn med svåra missbildningar på grund av dessa bekämpningsmedel.

Antingen visste man inte på den tiden hur farligt DDT är. Eller så försökte man hållit hemligt och/eller tonade ner dess skadeverkningar.

Intressant är dock att när man ser både reklamannonsen i Hemmets Journal och andra motsvarande annonser från 1940-1950-talet för bekämpningsmedel innehållande DDT, finns det ingen som helst varning att det kan vara farligt.

När jag googlar “bilder på användning av DDT” hittar jag mängder med bilder. På nästan alla bilder saknas gasmask, ansiktsskydd, skyddskläder eller annan utrustning som ens antyder att det kan vara giftigt och att man behöver skydda sig.

På vissa tecknade reklambilder kan man få uppfattningen att DDT till och med är nyttigt.

Kanske DDT kan ta död på covid-19. Vad säger Trump om det – han som föreslog klorin för invärtes bruk mot coronaviruset.

Nu är som sagt DDT förbjudet i Sverige. Jag hittar två årtal. Det ena att det förbjöds 1969, det andra 1975.

Det nämns ett tredje årtal som säger att “DDT användes i Sverige fram till 1980-talet i utvärtes läkemedel mot skabb, huvudlöss och flatlöss”.

PS. Vietnamkriget skördar fortfarande offer på grund av all skog och mark, även odlingsmark, som förgiftades av Agent Orange, men även på grund av andra kemiska vapen.. Det är så fruktansvärt och så allvarligt att det är värt att beskriva i ett senare inlägg.

Förresten – USA har ännu inte betala det krigsskadestånd till Vietnam som man tillerkändes enligt Parisöverenskommelsen.

Rolf Waltersson

You May Also Like