Bilden visar karta på länder med eller utan dödsstraff 2014. Blått: inga dödsstraff. Ljusgrått: Har formellt inte avskaffats. Mörkgrått: Dödsstraff i exceptionella fall. Svart: Har dödsstraff.

Internationella dagen mot dödsstraff – Hur mår dödsstraffet idag?

Jag hade tänkt skriva ett inlägg om dödsstraff med anledning av “Internationella dagen mot dödsstraff” som är den 10 oktober.

Det borde bara en självklarhet att man inte mördar människor. Mord är förbjudet. Därför borde det i konsekvensens namn också vara fel med statligt sanktionerade dödsstraff. I alla fall i länder som kallar sig demokratiska och civiliserade.

Visserligen står det i bibeln “Öga för öga, tand för tand”. Men jag tycker det finns gott om avskräckande exempel runtom i världen där man använder “heliga skrifter” som rättesnöre och underlag för lagstiftning. (se lästips)

Dödsstraff strider mot FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. EU och Europarådet har tagit ställning mot dödsstraff. Inget land med dödsstraff kan bli medlem i EU. Det var därför Turkiet avskaffade dödsstraffet 2002 i samband med att Turkiet ansökte om medlemskap i EU.

Att jag skriver om dödsstraffet nu, någon vecka innan Internationella dagen mot dödsstraff, beror på att en av kandidaterna till språkrör i Miljöpartiet sagt att han “kan tänka sig dödsstraff”. (se lästips)

En annan politiker som vill införa dödsstraff är Björn Söder (SD). En politiker som till och med varit så högt uppsatt som riksdagens andre vice talman. (se lästips)

Men Björn Söder är både för och emot dödsstraff samtidig. Han är för dödsstraff “som privatperson”. Men när han uttalar sig som Sverigedemokrat är han mot dödsstraff.

När SD bildades 1988 var man för dödsstraff, men strök det ur partiprogrammet 1999.

Dödsstraffet avskaffades i Sverige i fredstid 1921, och i krigstid 1972.

Blickar vi ut över världen, och de 195 länder som är erkända av FN, har 112 avskaffat dödsstraffet. 55 länder har dödsstraff och genomför avrättningar

Sedan finns det ett 30-tal länder som formellt har kvar dödsstraff men inte utdömt dödsstraff under många år. Man kan säga att de är på väg att även formellt avskaffa dödsstraffet.

Av de länder som formellt har kvar dödsstraff men ännu inte avskaffat det i lag kan nämnas Kuba, där senaste avrättningarna var för 20 år sedan, Sydkorea där senaste avrättningarna var 1997.

När det gäller Ryssland har nu parlamentet röstat för återinförande av dödsstraff för vad man kallar landsförräderi. Det är naturligtvis med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. Tidigare var maxstraffet för landsförräderi 20 år fängelse.

Av de länder som benämns demokratier har USA och Japan dödsstraff.

Av länderna i Europa är det bara Belarus som har dödsstraff, och där senaste avrättningen var för två år sedan.

Ett land som har dödsstraff och där antalet avrättningar verkställs i ökad omfattning är Saudiarabien.

Saudiarabien är också ett av de få länder där det förekommer offentliga avrättningar, att man halshugger dödsdömda inför publik (se lästips – Amnesty Sverige)

Jag måste ännu en gång nämna att svensk vapenexport till Saudiarabien fortsätter “som om ingenting hänt”. Ett land som använder svensktillverkade vapen i kriget i Jemen och som genomför offentliga avrättningar. Ett land som både kung och statsministrar besöker för att upprätthålla goda handelsförbindelser, bland annat vapenförsäljning. Kungen har till och med delat ut medalj till sin “kollega”, kung Abdullah. Det var 2011.

Senaste offentliga avrättningarna, inför tusentals nyfikna åskådare, i Sverige var när Hjert och Tector blev halshuggna 1876 (se lästips).

Sverige köpte även en giljotin från Frankrike. Den kom dock aldrig till användning, och finns nu att beskåda på museum.

Hur är opinionen i Sverige angående dödsstraff?

Med tanke på den senaste tidens våldsbrott med dagliga skjutningar och sprängningar kan man misstänka att opinionen för dödsstraff blivit starkare. Därför är det förvånande att det inte genomförs seriösa opinionsundersökningar.

Det senaste jag hittat är en Sifoundersökning för två år sedan som visade att 48 procent av svenskarna är för dödsstraff.

En undersökning som presenterades i Dagens Nyheter 1999 visade att 44 procent är för dödsstraff.

Det är trots allt förvånande, men även skrämmande, om det är så att närmare hälften, eller kanske ännu fler, av Sveriges befolkning är för dödsstraff.

Då är folket helt i “otakt” med var de politiska partierna vill, Vad EU och Europarådet vill och med vad FN vill. Däremot kan man som Nato-medlem vara för och praktisera dödsstraff.

Det känns lite som en “tickande bomb” som kan utlösas inom en (snar) framtid nu när kravet på “hårdare tag” är det som gäller.

PS. I fredstid är det förbjudet att mörda. Men i krigstid är det i allra högsta grad tillåtet. Lite tillspetsat kan man säga att krig går ut på att döda. Man kan till och med få medalj för tapperhet i fält om man är tillräckligt duktig på det.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like