Minnesstenen framför Nashulta kommunalhus. Foto: Rolf Waltersson.

Orientalisten Jacob Jonas Björnståhl – visste mycket mer än de flesta men föll ändå i glömska

Framför det gamla kommunalhuset i Näshulta socken, som efter senaste kommunsammanslagningen nu är en del av Eskilstuna, och invid Näshulta kyrka står en minnessten med texten: “Jacob Björnståhl. Rotarbo 1731 – 1779”. På denna minnessten finns ett ansikte i profil, en relief av gjutjärn.

Det är allt. Ingen information invid minnesstenen om vem denne Jacob Jonas Björnstål var.

När jag nyfiket söker på Google hittar jag mängder med information om denne man, som visar sig vara både märklig och spännande på olika sätt.

Han föddes vid Rotarbo, en gård som ligger några kilometer från Näshulta kyrka. När jag nyfiket åker dit för att prata med familjen som bor där nu, får jag veta att nuvarande boningshus står på samma plats som det tidigare huset där Björnståhl föddes. På husets gavel finns en minnesplatta av järn:

Här föddes orientalisten Jacob Jonas Björnstjärna år 1731”.

Om denne Jacob Jonas Björnståhl kan man läsa:

“År 1753 blev Björnståhl student i Uppsala, sedan han under den största nöd och brist genomgått Strängnäs skola
(där han läst latin, antik grekiska och hebreiska. Min anmärkning).

1761 blev han filosofie magister och docent i gotiska. År 1763 utgav han första delen av sin avhandling ‘Decalogus hebraicus ex arabica dialicto illustratus’, och blev därefter docent i arabiska. Som handledare för Adolf Rudbecks två unga söner Adolf Fredrik och Carl Fredrik begav han sin 1767 till Paris där han under tre års tid studerade orientaliska språk och gjorde bekantskap med många berömda män. Sedan for han med Carl Fredrik Rudbeck till Italien… År 1776 befann han sig i Oxford, där han mottog Gutsaf III:s befallning att för vetenskapliga ändamål bege sig till Turkiet…”. Källa Wikipedia.

I Svenska Dagbladet kan man läsa:

“1700-talets värld och idéer kommer nära den svenske orientalisten Jacob Jonas Björnståhls många och spännande resebrev. Voltaire, Rousseau och Goethe är bara några av de storheter han möter och skildrar. Nu har breven från hans tolv år långa resa genom Europa ägnats en rikt illustrerad bok”. SvD 2022-02-28 (låst artikel). Man kan bara läsa ingressen).

Boken har titeln; “Björnståhls resa: Europa och Konstantinopel 1767-1779”:

Sommaren 1767 påbörjade orientalisten Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779) en resa som förde honom till Frankrike, Schweiz, Italien, Tyskland, Holland och England innan han sjövägen tog sig till Konstantinopel och så småningom Grekland, där han avled av dysenteri vid 48 års ålder. Hade det inte varit för tidningsmannen Carl Christoffer Gjörwell hade eftervärlden aldrig fått någon kännedom om denna resa, men Gjörwell publicerade Björnståhls resebrev, till att börja med i sina tidningar och så småningom i en postum bokutgåva i sex volymer”.

Om Jacob Jonas Björnståhl som person kan man läsa i minnesteckningar av Olof Espling:

“B:s minnestecknare Olof Espling dröjer gärna vid hans inskränkta behov, hans gudsfruktan, vördnad för överheten, kärlek till fäderneslandet, uppriktig i vänskap och ärlighet i allt sitt väsende… Till sin växt var han av en reslig och fast byggnad, till utseendet manlig och oförsagd..

Nu vet jag lite mera om denne Jacob Jonas Björnståhl, en bygdens son, som föddes under enkla förhållanden 1731 på Rotarbo i Näshulta församling och dog 1779 i Saloniki.
Föräldrar var fänriken vid Södermanlands infanteriregemente Magnus Gabriel Björnståhl och Anna Regina Hjortsberg.

Lyssna:

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like