Om invandringen i Sverige – del 3: Det behövs en nettoinvandring på drygt 60 000 per år

Arbetsförmedlingen konstaterar i rapporten Sveriges framtida sysselsättning, att:

“Det behövs en nettoinvandring på i genomsnitt drygt 60 000 personer per år enligt 2018 års sysselsättningsgrad bland inrikes- och utrikesfödda för att det inte ska ske en ökning av försörjningsbördan under perioden.”

Men Arbetsförmedlingen konstaterar sedan att “Om sysselsättningsgraden kan öka kan det räcka med en nettoinvandring på mellan 30 000 och 50 000 personer per år i åldrarna 16-64 år fram till år 2030.”

Med andra ord, för att undvika ekonomiska kriser så krävs det en nettoinvandring på minst 300 000 människor i arbetsför ålder fram till 2030, förmodligen fler, kanske till och med dubbelt så många.

Sandro Scocco konstaterar i sin bok:

Tvärtemot tidsandan innebär invandringen för Sverige obestridligt en mycket välbehövlig injektion av personer i arbetsför ålder, inte minst för att minska de offentliga kostnaderna för en åldrande befolkning.

Det förutsätter dock att integrationspolitiken leder till att en tillräckligt hög andel kommer i arbete.

En åldrande befolkning är dock inget unikt problem för Sverige, utan delas i princip av hela västvärlden. Om vi ser till EMU-området har Sverige redan nu en betydlig bättre förutsättning för att hantera detta, just på grund av invandringen.

I EMU-länderna har den arbetsföra befolkningen stagnerat och i Sverige fortsätter den trots allt att öka.

H Foste Hjälte

You May Also Like