Annie Lööf gömmer huvudet i dyngstacken

När centerpartiets ledare Annie Lööf får talmannens uppdrag att sondera möjligheterna att bilda regering utesluter hon V och SD från alla diskussioner. Argumentet är att båda partierna är lika goda kålsupare. De är extrema ytterkantspartier med ett mörkt förflutet.

Hon utmålar vänsterpartiet som “välfärdens fiende nummer ett” med motiveringen att V motsätter sig “ökad valfrihet”, det vill säga V motsätter sig utförsäljning och privatisering av vår offentliga välfärd. Man kan ju fråga sig vilket som är mest extremt – att privatisera välfärden, eller behålla den inom det offentliga och gemensamma ägandet?

När det gäller “det mörka förflutna” är det intressant att rikta strålkastarljuset på centerns egen historia där man hittar en hel del “lik i garderoben”. Man hittar både rasism, antisemitism och oblygt hånglande med den tyska nazismen.

Vad sägs om det här citatet:

“Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling”

Det här citatet är från Bondeförbundets partiprogram 1933. Det fanns kvar i partiprogrammet ända fram till 1946.

KG Westman, som var bondeförbundare och justitieminister 1936-1943, var öppet antisemit. Han hade ansvar för att judar på flykt undan nazitysklands utrotningsläger i så stor utsträckning som möjligt hindrades från att få en fristad i Sverige.

Som justitieminister var Westman också ytterst ansvarig för censuren i Sverige under andra världskriget, då det gällde att få tyst på tidningar och andra som inte lät sin kritik mot nazityskland tystna… Några som drabbades av censuren var till exempel Torgny Segerstedt på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och J A Selander på Eskilstuna-Kuriren. Tidningar som Ny Dag drabbades av transportförbud, vilket innebar att de som tog med sig Ny Dag på exempelvis tåget dömdes till böter eller fängelse.

En annan som drabbades var revyartisten Karl Gerhard med sin “Den ökända hästen från Troja” som var ett angrepp mot Nazityskland.

När bondeförbundet/centern bildades 1913 var en av förgrundsfigurerna den antisemitiske propagandisten Elof Eriksson som kom att ha mycket intima förbindelser med tyska nazister. Bland annat med Julius Streicher som var chefredaktör för den nazistiska tidningen Der Stürmer. En tidning som förespråkade total utrotning av alla judar.

Otto Wallén satt i riksdagen för bondeförbundet. Vid en debatt i riksdagen 1939 förklarade han att han var “stolt antisemit utan att blygas”. Och han beklagade sig över att “tattare och judar” beviljades svenskt medborgarskap.

I “modern” tid har vi till exempel Sven-Olle Olsson i Sjöbo, centerpartisten som låg bakom folkomröstningen huruvida Sjöbo skulle ta emot 15 flyktingar eller inte. Detta var 1988.

En intressant “detalj” är att den valbroschyr, “Sjöbo – ett demokratiskt föredöme”, som Sjöbocentern delade ut inför folkomröstningen, var skriven av Göran Englund i Nysvenska rörelsen, NSR. NSR är en fascistisk organisation. Göran Englund förnekar att Förintelsen har ägt rum och att “gaskamrarna är en myt”.

Sven-Olle Olsson blev senare utesluten ur centerpartiet. Han valde då att gå med i Sverigedemokraterna.

Listan kan göras lång över diverse bondeförbundare som öppet visat sina rasistiska, antisemitiska och pronazistiska åsikter.

Som avslutning vill jag ta upp lite av vad som står i Bondeförbundets valprogram hösten 1917.

Där säger man nej till allmän och lika rösträtt enligt principen “en man en röst”. Man vill behålla den graderade rösträttsskalan som ger fler röster till de med höga löner och stora förmögenheter.

Man säger också nej till kvinnlig rösträtt med den något krystade förklaringen att kvinnor som bor på landsbygden har mycket längre och svårare att ta sig till sina vallokaler jämfört med kvinnor som bor i städerna. Kvinnlig rösträtt skulle därmed missgynna landsbygdens kvinnor.

Allt det här, och mycket mera därtill, vet naturligtvis centerpartiet och dess ledare Annie Lööf. Men i stället för att göra upp med sitt bruna förflutna, väljer man att kasta skit på andra. Och man stoppar själv huvudet i dynghögen.

Rolf Waltersson

You May Also Like