Arbetets ära och glädje. Foto: Rolf Waltersson.

Offentlig konst i Eskilstuna – Del 2

I ett tidigare inlägg har jag visat bilder och skrivit om konstverket på gamla sparbankshuset med 8 reliefer som föreställer olika yrken. Tar man första namnet i varje yrke får man ordet SPARBANK.

Nu ska jag skriva några rader om ett av de mest kända offentliga konstverken i Eskilstuna, “Arbetets ära och glädje” som står på Fristadstorget framför stadshuset.

“Arbetets ära och glädje” uppfördes 1942. Det är en brunn som restes i förtid inför firandet av Eskilstunas stadsfullmäktiges 100-årsjubileum. Man hade utlyst en tävling för att få in förslag till minnesmonument. För det segrande förslaget stod Ivar Johansson,

“Arbetets ära och glädje” är en brunn vars sidor har 13 reliefer huggna i marmor. Relieferna föreställer människor i vardag och fest. Det är tvätterskor på klappbryggan, fotbollsspelare, gruvarbetare, smeder, beredskapssoldater, barn i skolbänken och så vidare. Relieferna är gjorda av bildhuggaren Per Palm.

Mitt i brunnen står en fem meter hög staty föreställande en kvinna som lyfter upp ett litet barn. Statyn har fått namnet “Sixtinska madonnan”.

Framför brunnen stod från början två fristående skulpturer som ingår i helheten. Den ena föreställer en naken kvinna som heter “Morgon”, en fågel viskar något i hennes öra. Den andra skulpturen har fått namnet “Afton” och föreställer en äldre man.

Från början var det tänkt att figurerna skulle gjutas i brons. Men på grund av kriget tillät man inte att så mycket metall användes till konstverk.

Vid ombyggnaden av Fristadstorget 2014 flyttades “Morgon” och “Afton” till Strömsholmen där de nu ser ut över Eskilstunaån.

Jag tror att de flesta som passerar monumentet bara rusar förbi utan att titta närmare på konstverket med de 13 relieferna. Det är synd för de är detaljrika och skickligt gjorda.

Till sitt innehåll speglar de lite av dåtidens syn då det var männen som skulle arbeta, kriga och sparka boll, och kvinnorna som tvättade, städade och passade barnen.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like