Ny graffiti vid entrén till Årby naturreservat

Ny graffiti vid Årby, i tunneln under motorvägen.

Bildidéerna framtagna av elever vid Mälardalens högskola.

Graffitimålningarna utförda av Oscar Zens.

Vid början av tunneln är färgerna svaga. Sedan blir färgerna allt starkare och starkare ju närmare man kommer till Årbystugan vid andra sidan av tunneln.

Rolf Waltersson

Liknande artiklar:
Den landsomfattande rörelsen Tillsammansskapet ordnade den 9 juli en aktivitetsdag, kallad "Tilllsammansdagen", i Årby, Eskilstuna.
Den i torsdags kväll skottskadade 30-åringen avled under fredagen. Det betyder att gärningsbeteckningen nu ändrats från
Jag läser att varje barn i Sverige har, i genomsnitt, cirka 520 leksaker. Så utvecklingen
Nästan hela Sverige tycks vara drabbat av guldfeber. I medierna ser vi alkemister framställa guld.