Ny graffiti vid entrén till Årby naturreservat

Ny graffiti vid Årby, i tunneln under motorvägen.

Bildidéerna framtagna av elever vid Mälardalens högskola.

Graffitimålningarna utförda av Oscar Zens.

Vid början av tunneln är färgerna svaga. Sedan blir färgerna allt starkare och starkare ju närmare man kommer till Årbystugan vid andra sidan av tunneln.

Rolf Waltersson

You May Also Like