Så här ser det ut idag. Snustorrt. Foto: Rolf Waltersson.

Livets vatten har sinat i Nyfors

Går man in på kommunens hemsida och “Området Nyfors – Eskilstuna kommun” möts man av en bild från Nyfors centrum där man ser en vattenfontän där 16 vattenstrålar sprutar upp ur gatan. De 16 strålarna pulserade, växlade och varierade i höjd enligt vad jag minns från tiden när jag bodde i Nyfors.

Plattan med fontänen är omgärdad och skyddad av ett antal halvmeterhöga stenstolpar.

Den här anläggningen kom till när Nyforsgatan för många år sedan byggdes om till en mer barnvänlig och fridfull bilfri gata.

Det här är, eller snarare var, en omtyckt liten oas där barnen kunde springa barfota och plaska i vattnet soliga och varma sommardagar.

De är även lisa för själen att sitta och titta och lyssna till porlande vatten.

Vad som har hänt är att denna vattenfontän har varit ur funktion och snustorr sedan många år. Flertalet av stenstolparna som ska skydda och avgränsa är borta. Kanske nerkörda eftersom inte alla respekterar bilförbudet, undantaget nödvändiga transporter som färdtjänst och varutransporter.

Stadsdelen Nyfors kallas för ett “‘utsatt’ område”. Jag vill snarare kall det “eftersatt” område.

Att vattenfontänen är ur funktion sedan många år är ett tecken på att det är “eftersatt”.

Eftersom det är gatumark antar jag att Eskilstuna kommun ansvarar för skötsel och underhåll.

Har kommunen några planer att få det hela att fungera igen?

Det må tyckas vara en bagatell jämfört med de större problemen. Men jag tycker att de som bor i Nyfors, inte minst barnen, ska få tillbaka sin lilla oas.

Rolf Waltersson

You May Also Like