Frivilliga Resursgruppen i Eskilstuna håller till på Räddningstjänsten (Brandstationen). Foto: Eskilstuna Kommun.

Nu startar Frivilliga Resursgruppen i Eskilstuna.

Tänk dig att det händer något allvarligt i Eskilstuna. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan samhällsstörning.

Går man med i den Frivilliga Resursgruppen kan man få hjälpa till på många olika sätt – som att exempelvis sprida viktig samhällsinformation på olika språk vid ett stort elavbrott, eller så kanske du kan få köra bandvagn vid en storskalig skogsbrand. Olika kompetenser behövs beroende på vilken typ av samhällsstörning som inträffar. Och för den som kan prata fler språk än bara svenska och engelska så är det en stor merit – exempelvis finska, somaliska, arabiska, kurdiska och tigrinja.

Gruppen startas upp nu

Det har tidigare inte funnits någon frivillig resursgrupp i Eskilstuna, men man håller nu på att starta upp gruppen. För den som är intresserad och kanske vill vara med så är man välkommen till något av vårens två informationsmöten där man berättar mer om verksamheten.

Håller till i Brandstationen

De två tillfällena äger rum den 29 mars samt den 7 april klockan 19.00–20.00. Man håller till hos Räddningstjänsten (Brandstationen) på Sundbyvägen 2 i Eskilstuna (längs med Carlavägen).

Vill man ha mer information om Frivilliga Resursgruppen kan man även gå in på Eskilstuna Kommun och läsa mer.

Frivilliga Resursgruppen i Eskilstuna håller till på Räddningstjänsten (Brandstationen) längs med Carlavägen.

You May Also Like