Räddningstjänsten på Carlavägen i Eskilstuna…

Räddningstjänsten i Eskilstuna ansluter till Räddningscentralen i Stockholms Län

Från och med idag tisdag (6 december) ansluter sig Eskilstuna Räddningstjänst tillsammans med räddningstjänsterna i Flen och Strängnäs till ett samarbete med Södertörns Brandförsvarsförbund. Samarbetet innebär att räddningstjänsterna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs ansluter till det räddningsledningssystem som Södertörns Brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens Räddningstjänst redan verkar i tillsammans.

Det här kommer betyda att räddningsstyrkor från respektive räddningstjänst larmas ut och leds från den gemensamma räddningscentralen i Lindvreten, söder om Stockholm, och som drivs av Södertörns Brandförsvarsförbund.

– De samlade resurserna ska användas så effektivt som möjligt oavsett kommuntillhörighet och bidra till att uppnå ett så bra resultat för medborgarna som möjligt vid en händelse. Den eller de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas, oavsett kommun och organisationstillhörighet, säger Camilla Dahlén, räddningstjänstchef i Eskilstuna.

Camilla Dahlén, räddningstjänstchef

Lokalkännedom kan gå förlorad

Flera brandmän har uttryckt en oro över att lokalkännedomen kan komma att bli sämre när man nu ansluter sig till Södertörns Brandförsvarsförbund i Stockholm Län. Man är rädd att en försämrad lokalkännedom kan innebära att dyrbara minuter går förlorade när väl ett larm kommer in. Men räddningschef Camilla Dahlén menar ändå att detta samarbete istället kommer att stärka Räddningstjänsten i sin helhet.

– Med ett gemensamt räddningsledningssystem ökar organisationerna sin samlade förmåga till att genomföra och över tid leda stora eller flera parallella räddningsinsatser samtidigt som beredskap för nya larm upprätthålls, menar Camilla Dahlén.

Brandstationen på Carlavägen i Eskilstuna.

You May Also Like