Eskilstuna redo att ta emot flyktingar från Ukraina!

Nu börjar de första tillfälliga boendeplatserna för flyktningar från Ukraina att bli klara. Från och med nästa vecka kan de första platserna på Trumslagargården börja användas. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

De platser Migrationsverket efterfrågar är just tillfälliga lösningar där flyktingar får boende och kost under några dagar innan Migrationsverket anvisar flyktingarna vidare till ett anläggningsboende. Totalt 210 tillfälliga boendelösningar, så kallade evakueringsplatser, har identifierats i Eskilstuna och rapporterats till Länsstyrelsen Sörmland.

Från vecka 12 kommer evakueringsplatserna att börja användas. Primärt finns platserna på det före detta äldreboendet Trumslagargården i Eskilstuna.

Tillfälligt boende för en kortare tid

– Det är ett tillfälligt boende som vi utrustar för att ta emot flyktingar som i första hand ska stanna en kortare tid, berättar stabschef Arman Sendi. Boendet kommer att utrustas med det som krävs för att möta människors basala behov. På plats finns också personal för att skapa trygghet, stödja i praktiska frågor och vara en medmänsklig kontakt, säger Arman Sendi.

Även skolan är förberedd och har börjat ta emot barn inom verksamheten Välkomsten. Dit kommer alla barn i åldern 1–19 år. På Välkomsten är barnen i max åtta veckor. Under tiden görs en pedagogisk kartläggning av barnens och elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper för att förbereda dem för en placering i förskola eller skola. Samtidigt får barnen och ungdomarna lära sig bassvenska, åka på studiebesök och får bekanta sig med Sverige på ett tryggt sätt.

Erfarenheter från flyktingvågen 2015

– Alla är välkomna till oss. Vi har tagit emot sex barn och ungdomar från Ukraina, främst i åldern 7–13 år. Våra medarbetare har goda rutiner och stor erfarenhet av att ta emot barn och unga på flykt. Vi har också med oss många erfarenheter från flyktingvågen 2015 in i det här arbetet, så jag känner mig trygg med att vi kan ta hand om alla barn och unga från Ukraina på ett tryggt sätt, säger Goce Dabeski, rektor för Interkulturella enheten, IKE.

Barn som inte kommer via Migrationsverket behöver registrera sig via Eskilstuna Direkt i Värjan för att därefter hänvisas till Välkomsten.

Drygt 200 ensamkommande barn har kommit

Enligt färska uppgifter har det hittills kommit 208 ensamkommande barn från Ukraina till Sverige. Socialstyrelsen betonar vikten av att ensamkommande barn som nu kommer till Sverige registreras hos Migrationsverket så att myndigheter får kännedom om att de finns i landet. Annars finns det risk för att man blir utnyttjad eller att man inte kommer i kontakt med Migrationsverket eller socialtjänsten, säger Socialstyrelsen.

You May Also Like