– De nya riktlinjerna för alkoholservering i Eskilstuna innehåller egentligen inga större förändringar mot tidigare, säger nämndordförande, Geerth Gustavsson…

Nu införs längre öppettider för alkoholservering i Eskilstuna

Nu i dagarna beslutade Miljö- och räddningstjänstnämnden om nya riktlinjer för alkoholservering i Eskilstuna. De nya riktlinjerna börjar gälla från och med kommande helg (23 juni).

Riktlinjerna ska revideras regelbundet, men minst året efter ett val, och därför har nu en översyn genomförts.

De större ändringarna är:

  • Serveringstiden på uteserveringar i Eskilstuna stadskärna förlängs från klockan 01:00 till 02:00.
  • Serveringstiden inomhus för serveringstillstånd utanför tätbebyggt område förlängs från klockan 02:00 till 03:00.

Utöver de nya riktlinjerna beslutades det också om en provperiod för att kunna ha serveringstid inomhus till klockan 03:00 i Eskilstunas stadskärna. Provperioden genomförs under ett år, men med start den 1 januari 2024. För utökad serveringstid behöver krögaren ansöka till Miljö- och räddningstjänstnämnden. Efter provperioden kommer Kommunen att utvärdera hur det har fungerat med serveringstid till klockan 03.00. I samband med provperioden kommer ett antal indikatorer att utvärderas.

Ska följa och utvärdera

– De nya riktlinjerna för alkoholservering i Eskilstuna innehåller egentligen inga större förändringar mot tidigare. Vi har sett över, tydliggjort och uppdaterat, samt skapat möjligheten att under 2024 prova längre serveringstid inomhus i Eskilstuna stadskärnan. Något som vi ska följa och utvärdera för att se effekterna av, säger nämndordförande, Geerth Gustavsson.

Geerth Gustavsson.

I samband med översynen av riktlinjerna inhämtades synpunkter från berörda organisationer, myndigheter, Polisen, nämnder och bolag i Eskilstuna Kommun.

Läs också:

Längre öppettider på krogen i Eskilstuna – på prov

You May Also Like