Avfotograferad utskrift från min skrivare.

Nu går det så fort i Natogaloppen att socialdemokraterna inte hänger med sitt eget tempo

Att det går fort i Natofrågan är uppenbart för alla. Alltför fort tycker många, även många inom det socialdemokratiska partiet. Det går så fort att socialdemokraterna inte hänger med i sitt eget tempo.

Och går man ut för hårt är risken stor att man får mjölksyra i benen och kroknar på upploppet.

Så här skriver Socialdemokraterna själva på sin hemsida under rubriken “Nato och den militära alliansfriheten”:

“Den militära alliansfriheten är ett fundament i Sveriges säkerhetspolitik. Den tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa… Vi vill inte att Sverige ska ansöka om Natomedlemskap. Den militära alliansfriheten ger Sverige handlingsfrihet att i varje given situation agera på det sätt som bäst gagnar avspänning och en fredlig utveckling samt säkrar Sveriges självständighet i utrikespolitiken. Det är viktigt att Sveriges säkerhetspolitik fortsätter att vara stabil, tydlig och långsiktig…”, Uppdaterad senast 03 mars 2002.

På ett annat ställe skriver man också:

“Nato är en politisk organisation och militär försvarsallians…”

Eftersom Nato är en militärallians som förfogar över kärnvapen, främst genom USA, men även Frankrike och England, innebär ett Natomedlemskap att vi underkastar oss en “kärnvapendoktrin”. Vad innebär det för kampen mot kärnvapen och nedrustning. Som Natomedlem får man ju inte ens underteckna FN-deklarationen om kärnvapenförbud.

Och vad innebär det att Nato är en “politisk organisation”? Innebär det att en självständig utrikes- och säkerhetspolitik måste överges och underställas den säkerhetspolitik som Natoländerna, med USA i täten, bestämmer?

Om detta hörs inget i debatten.

5 mars 2022 skriver Socialdemokraterna på sin hemsida under rubriken “Alliansfrihet”:

“Den säkerhetspolitiska doktrinen ligger fast, vi säger nej till Natomedlemskap. Den militära alliansfriheten bidrar till stabilitet och kontinuitet i vår del av världen och skall därför vara en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren visat att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria”. Uppdaterades senast 15 mars 2022.

Det här är kloka ord som fortfarande ligger kvar på socialdemokraternas hemsida.

Nu kan vän av ordning hävda att situationen är annorlunda nu efter Putins och Rysslands militära anfall mot Ukraina.

Då frågar jag mig varför dessa kloka formuleringar om Nej till Nato och värdet av militär alliansfrihet ligger kvar på deras hemsida. Går det så fort att man inte hinner uppdatera sin egen ståndpunkt?

Jag blir också nyfiken på vad socialdemokraterna kommer att skriva när/om man beslutar om Natomedlemskap och man måste kasta allt det gamla om stabilitet över bord.

Jag kommer osökt att tänka på Stig Grybe i rollfiguren “Ante Nordlund från Mobacken”:

“Hilmer, bror min, han kan räkna han. Fort – men fel”.

Lästips:

  • NatoSocialdemokraterna, 3 mars 2022
  • AlliansfrihetSocialdemokraterna, 15 mars 2022

Rolf Waltersson

Avfotograferad utskrift från min skrivare.

You May Also Like