Via länk samtalade författaren Elaf Ali nu i veckan om hur det var att växa upp under hedersrelaterat förtryck – först med elever och därefter med enbart lärare och skolpersonal. I studion satt Beian Wilén, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck på Eskilstuna Kommun, som föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck för lärare och skolpersonal och som svarade på frågor direkt efter föreläsningen. Foto: Eskilstuna Kommun.

Personal och elever i Eskilstunas skolor får lära sig mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Under läsåret har elever och personal på olika skolor i Eskilstuna fått läsa Elaf Alis bok Vem har sagt något om kärlek? – Att bryta sig fri från hedersförtryck. Elever och personal har pratat om vart man vänder sig om man behöver hjälp och hur man ser att någon behöver hjälp.

Att få leva ett liv fritt från våld och förtryck är en mänsklig rättighet och Eskilstuna Kommun arbetar aktivt för att motverka det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Som en del i arbetet för att sprida kunskap i ämnet bjöds årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 in till ett digitalt samtal med författaren Elaf Ali nu i veckan. Eleverna fick skicka in sina frågor innan och två elever var moderatorer i studion. Efteråt fick skolpersonalen en separat föreläsning för att de ska kunna känna sig trygga i ämnet så att de kan svara på frågor och funderingar från eleverna.

Värderingar påverkar oss tidigt i livet

– Normer och värderingar påverkar oss tidigt i livet, och med dessa insatser är min förhoppning att vi kan bidra till att barn och ungdomar tidigt får kunskap om våld, gränser, integritet och rättigheter samtidigt som skolpersonal får verktyg för att kunna agera och hjälpa eleverna. Som kommunens samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck stöttar jag skolorna i deras arbete mot hedersproblematik, säger Beian Wilén, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck på Eskilstuna Kommun.

I Eskilstuna Kommuns Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld står det att Barn- och utbildningsförvaltningen har ett särskilt ansvar för att ha kunskap om hedersnormer för att snabbt kunna reagera och agera när någon elev riskerar att utsättas för hedersförtryck. Elevers rätt till en jämställd utbildning och allas mänskliga rättighet att få leva ett liv fritt från våld och förtryck finns med i Barnkonventionen, Skollagen och Läroplanen.

– Med våra kompetenshöjande insatser i skolan om de mänskliga rättigheterna i allmänhet och hedersrelaterat våld och förtryck i synnerhet blir vi fler som tillsammans sprider kunskap för att stoppa våldet. Satsningen är en viktig del av arbetet som sker på Zetterbergsgymnasiet för att öka jämställdheten, och i samtal med våra ungdomar har detta medvetandegjorts för både lärare och elever, säger Marie Mulvad Fransson, rektor på Zetterbergsgymnasiet i Eskilstuna.

You May Also Like