Även träden i Hugelstaskogen kan nu dra en lättnadens suck… Foto: Michael Lander.

Nej till bergtäkt i Hugelstaskogen!

Idag kom Mark- och miljödomstolen med sitt besked – det blir nej till Swerocks ansökan om att få bedriva bergtäkt i Hugelstaskogen i Eskilstuna.

Tidningen eFOLKET har vid flera tillfällen tidigare skrivit om Hugelstaskogen och Swerocks planer. Redan 2018 började planerna på att bedriva bergtäkt i Hugelstaskogen. Men under resans gång har motståndet varit stort. Både boende i området men också friluftsmänniskor och andra har starkt opponerat sig mot planerna. Även Eskilstunas politiker har varit emot en bergtäkt.

Mark- och miljödomstolen säger nej

Idag onsdag kom så Mark- och miljödomstolen med sitt besked – det blir nej till att bedriva bergtäkt i det aktuella området. Ansökan från Swerock får avslag på flera punkter, bland annat är platsen inte lämplig då Eskilstuna Kommun i framtiden kan komma att vilja bygga ut tätorten i närheten. Domstolen menar också att bolaget inte kunnat visa hur man ska kunna hålla bullernivån på en acceptabel nivå i samband med sitt arbete.

En lättnad för många

För de som under åren tagit strid för att bevara Hugelstaskogen är dagens besked en lättnad och glädje. Även bland Eskilstunas politiker finns en lättnad över att det hela nu tycks vara över. Det blir nu bolaget Swerock som tvingas betala de rättegångskostnader som Eskilstuna Kommun och Länsstyrelsen haft.

Kartan visar området Hugelsta i Eskilstuna.

You May Also Like