Rolf Nordin: Nazism Del 3 “Fyrtiotalet”

Rolf Nordin, veteran i den antirasistiska rörelsen, visar i denna del med representativa citat på nazismens ekon i Sverige. Han har sina rötter i Eskilstuna, men är sedan många år bosatt i Stockholm.

 

Denna avslutande del handlar främst om fyrtiotalet och den starkt ökande förföljelse av de människor som sedan i massomfattning mördades av regimen. Förföljelsen inleddes dock i princip direkt efter maktövertagandet 1933, och då i huvudsak riktad mot politiska motståndare. Redan 1934 kom boken “Soldaterna på Heden” ut på Svenska i Sverige. Snart angreps även exempelvis judar, zigenare, sjuka och andra grupper som av nazisterna fördes in under rubriken “undermänniskor”. Angreppen mot de utpekade ökade snabbt för att några år senare sluta i Auschwitz gaskammare och andra liknande institutioner.

­“Vi ha icke varit särskilt generösa med uppehållstillstånd för främlingar, som undan förföljelse och terror sökt sig hit. De som klandrar Socialstyrelsen för att den skulle varit alltför frikostig i detta hänseende, har kanske, när allt kommer omkring, mindre fog för sin klagan, än de som göra gällande, att styrelsen fört en alltför restriktiv politik.”

(Sigfrid Hansson, Direktör för Socialstyrelsen som utfärdade uppehållstillstånd, februari 1938)

“Det allvarligaste med hela problemet är emellertid, att det ej endast är ett fackproblem, utan även ett rasproblem. Det vore löjligt att förneka, att vi i motsats till de flesta andra europeiska länder icke haft något nationalitets- och rasproblem. Och ett sådant skaffa vi oss ej lättsinnigt på halsen (….) Även en mycket måttlig invandring skulle skapa en irritation, som väl av ingen kan betraktas som önskvärd.”

(Arvid Fredborg, anförande vid “bollhusmötet”. Uppsala, 17 februari 1939)

Det finns anledning att påminna om ett särskilt “resultat” av det så kallade bollhusmötet i Uppsala.

“Min vän lät påskina, att man från tyskt håll med stor tillfredsställelse skulle se att även i Sverige en frivilligrörelse igångsattes och att vi skulle få stort utbyte därav. Helt naturligt f.ö.(…) På något sätt böra vi väl aktivt visa vårt intresse att bidraga till Sovjets utplånande. P.A.H(ansson):s tama gårdagstal bör väl kompenseras på något sätt. Kan ej något göras?”

(Kommendörkapten Anders Forsell. Svensk marinattaché i Berlin. I ett handbrev till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning Carlos Adlercreutz. 30 juni 1941)

I Sverige bars det resoluta motståndet mot nazismen av krafter inom arbetarrörelsen. Inte minst av arbetarklassens ungdomsorganisationer. Men det fanns också anti-nazistiska röster inom borgerligheten:

“Står vi inte alltjämt inför den fruktansvärda judeförföljelsen, som nu av allt att döma i sin grymhet går långt utöver vad mänsklig tanke förmår föreställa sig. Kan denna tystnad på något sätt förenas med en svensk linje, som vill vara kristen? Svaret ger si självt. Den kan vara svensk, men den kan absolut inte betecknas som kristen.”

(Ledarartikel i Eskilstuna Kuriren 12 september 1942)

Det totala antalet mördade av Nazisterna överstiger sannolikt 15 miljoner. Ett mer exakt antal är svårt att åstadkomma. Det finns anledning att anta att judar även ingår i mördade polacker respektive Sovjet-medborgare. Fyra respektive sju miljoner anges. Det finns anledning att påminna om vad som skrytsamt och cyniskt “utlovas” i Mein Kampf om östeuropéer. 31 miljoner skulle dödas eller drivas bortom Ural. De återstående östeuropéerna skulle sedan tjänstgöra som slavar åt herrefolket.

Valda delar ur seriehäftet Sofia Z4145.

Dessa bilder är från Seriehäftet Sofia Z-4145, som handlar om Sofia Taikon, som satt i bl.a. Auschwitz, och blev hämtad med de Vita bussarna. Eftersom hon var “Zigenare” blev det en del uppståndelse i Sverige eftersom de sedan 1914 var FÖRBJUDET för “Zigenare” att resa in i Sverige. Det gjordes försök att skicka henne till Polen. Detta sprack, detaljer om detta saknas, så hon fick till slut trots allt stanna i Sverige, delvis ordnat genom en grupp ”Zigenare” påstod att hon var en släkting, så till slut fick hon trots allt stanna.

Det finns all anledning att påminna om att i alla tyskockuperade länder bildades partisangrupper som stred mot ockupationsmakten.

Rolf Nordin

Litteratur:

Obs Litteraturlistan i den tredje delen blev extra lång, dels på grund av mängden för denna period är riklig på min bokhylla, dels på grund av att jag inte allt som borde vara med i del 1 och 2.

 • Förintelsen inför rätta- Sanning, lögn och historia. D.D. Guttenplan.
 • Förövarna bestämmer historien- Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest. Klas Åmark.
 • Göring förhören 1945- Niclas Sennerteg.
 • Raoul Wallenberg i Budapest- Människan, myten och Förintelsen Paul A- Levine.
 • Hitlers Svenska SS-Soldater- Brev och dagböcker. Bosse Schön.
 • Djävulens dagbok- Alfred Rosenberg och tredje rikets försvunna hemligheter. Rober K. Wittman, David Kinney.
 • Sven Hedin Institutet- En rasbiologisk upptäcksresa i Tredje Riket. Tommy Lundmark.
 • Frågor jag fått om Förintelsen. Heidi Fried.
 • Och vad har det med mig att göra. Sacka Batthyani.
 • Hoppets Hamn – När överlevarna kom till Sverige. Lars Äberg, Magnus Gertten.
 • Sonderkommando- Ett vittnesmål. Shlomo Venezia.
 • Att bo granne med ondskan- Sveriges förhällande till Nazismen Nazityskland och förintelsen. Klas Åmark.
 • Sofia Z-4515- Överlevde Auschwitz Ett seriealbum om romer under Förintelsen. Gunilla Lundgren, Sofia Taikon, Amanda Eriksson Frågor.
 • Dödsbringaren- Jag var chef for Auschwitz. Eudolph Höss.
 • “Judefrågan”- Debatt om antisemitismen i 1930-talets Sverige- Henrik Bachner.
 • Hur kunde det Ske- Myt och Motmyt, Barbro Ederan.
 • Hanns och Rudolf- En tysk judes jakt på Kommendanten i Auschwitz. Thomas Harding.
 • SS-Staten. Eugen Kogon.
 • Innan Mörkret faller- Ska 30-talet hinna ikapp oss. Björn Elmbrant.
 • Tredje riket och Judarna, Del 1- Förförelsens är 1933-1339. Saul Friedländer.
 • Tredje riket och Judarna, Del 2- Utrotnings är 1939-1945. Saul Friedländer.
 • Purgatorium- Sverige och andra världskrigets förbrytare. Mats Deland.
 • Dödens Landskap- Reflektioner kring minnen och fantasi. Otto Dov Kulka Fd fåänge i Therenstadt och Auschwitz.
 • Den brutala ondskan – Eichmann i Jerusalem. Hannah Arendt.
 • I Skuggan Av Auschwitz- Förintelsen 1935-45.
 • Svenska Koncentrationsläger i Tredje rikets Skugga. Tobias Berglund och Niclas Sennerteg.

You May Also Like