Rolf Nordin om nazismen idag

Som en uppföljning av min serie om Nazismen främst under 30-40 talet blir det nu hur det ser ut idag.

Vad är Nazism?

Jag brukar ironiskt säga att det effektivaste sättet att utrota nazism är att låta nazister avgöra vad som är nazism eller vilka som är nazister.

En säkrare definition är att Nazism är en kombination av extrem nationalism kombinerad med Rasism.

Nazism kan anses vara en politik som dels är rasistiskt, dels att vissa personer är uttalat mer värda ån andra. Detta kan beskrivas genom att jämföra med Tyska nazister från perioden 1920-1945. De “duktiga” kallades arier och de andra delades in från “nästan bra” till “sopor” den “nästan gruppen” var i huvudsak västeuropéers, medan de sämre var judar, romer, afrikaner, indianer och östeuropéer. När det gäller östeuropéerna kan nämnas att i Mein Kampf skrevs att Östeuropa skulle bli en koloni för “herrefolket” och att 31 miljoner östeuropéer skulle dödas eller drivas bortom Ural för att lämna plats för herrefolket. De som skulle få vara kvar skulle bli slavar åt herrefolket.

Vad är då extrem nationalism. Detta är att anse att en grupp är mer framstående än de “andra”. Ett tydligt exempel är Hitlers och hans gelikar prat om Arier som definierades med vad som närmast kan sammanfattas med orden Pseudovetenskapligt svammel.

Den första bilden är från Tyskland och trettiotalet och visar Romer som samlats in för att skickas till koncentrationsläger. Valet att inleda med en bild om att Romer hörde till de som ingick i de folk som skulle utrotas av nazisterna ”glöms” bort nät man tar upp de som mördades av nazisterna.

Ett nutida svenskt exempel är Sverigedemokraten Björn Söder tal om att Samer och Judar inte är svenskar.

Rasism är att påstå att vissa människor som skiljer sig från andra p.g.a. av hudfärg, ursprung, religion, eller annat är “sämre” än “herrefolket”

När det gäller religion finns det ett tydligt exempel från Hinduismen. Hindutroende Mahatma Gandhi mördades av en extrem hindu. Vem är då hindu? Det finns givetvis religiösa grupper inom religionernasom är värda kraftig kritik men då handlar det om begränsade sekter.

När det gäller hudfärg med mera finns det ett bra exempel i boken “Frankenstein” av Mary Shelley.

En tillspetsad slutsats: Måste alla bli blinda för att Rasismen ska upphöra

Jag använder orden “Skaparen” och “Skapelsen” istället för gängse Frankenstein och Monstret. Bl.a. för att om man läser boken blir man osäker om vem som är monstret.

Texten handlar om en del i boken där “Skapelsen” har flytt från “Skaparen” och gömt sig i en skrubb. På andra sidan om en vägg bör en äldre man som är blind, som Skapelsen efter ett tag tog kontakt med först med samtal och sedan genom att gå över och träffa den blinde. Det gick mycket bra mellan den Blinde och Skapelsen ända tills den blindes släktingar kom dit och säg Skapelsen. Resultatet blev att han kördes bort med hugg och slag, då släktingarna dömde honom efter hur han såg ut, inte efter hur han var. DVS i grunden samma motiv som används vid mörkare hudfärg eller klädsel som tyder på avvikande folkgrupp.

Slutligen vilka grupper idag kan anses vara Nazister enligt den definition ovan. Först är det Sverigedemokraterna Representanter för partiet förnekar detta men redan från staten av partiet 1988 fanns det otvivelaktigt flera Nazister i styrelsen Två bilder från de första åren varav händelsen med “hakkorsmöte, bild 2 skedde strax innan Jimmy Åkesson gick med i partiet. Björn Söders uttalande om Judar och Samer styrker också den Nazistiska placeringen av partiet.

Slutligen finns Nordiska Motståndsrörelsen som inte ens försöker förneka att de är Nazister.

You May Also Like