Rolf Nordin: Reflektioner om nazism – del 2

I del 2 fortsätter Rolf Nordin att granska exempel på det nazistiska tänkandets genomslag i Sverige. Det handlar om nazismens rasidéer.

Rolf Nordin är en erfaren aktivist och människorättskämpe, med rötter i Eskilstuna. Han är också aktiv inom ”Tillsammans för Eskilstuna”, trots att han sedan 40 år tillbaks varit bosatt i Stockholm.

Nazism Del 2 – trettiotalet

Den inledande bilden är omslaget från häftet ”Om detta må ni berätta” från Levande Historia. Flera av bilderna är från denna. Häftet rekommenderas, och kan beställas kostnadsfritt från Levande Historia.

En del texter är ordagrant från ”Om detta må ni berätta”.

“Världen är alldeles för farlig att leva i – inte på grund av de människor som gör det onda, men på grund av de människor som står bredvid och låter dem göra det.”

Albert Einstein, fysiker, humanitetsförkämpe och socialist

Ett utdrag från boken Käraste Herman om Rasbiologiska Institutet förste chef Herman Lundborg:

Ett par veckor innan Nürnberglagarna antas i September1935 höll Herman Lundborg ett tal vid en internationell befolkningskongress i Berlin (OBS GIFTVARNING).

“Av erfarenhet vet vi att det är judarna, vare sig de är många eller bara få, som i varje land sätter samma upplösande krafter i rörelse. De tål inte, och kan enligt sin natur inte tåla, att det andra folket hålls kärnfriskt. ”

(Det finns mer av liknande formuleringar i Lundborgs tal, men inledningen räcker för att framkalla starkt illamående).

Herman Lundborg var nazist, och utsågs till hedersprofessor vid ett tyskt Universitet 1935. Tidigare, 1924, hade han åkt till Tyskland för att träffa rasbiologer som redan då var kopplade till NSDAP, och senare medverkade i skapandet av Nürnberglagarna 1935.

När Herman Lundborg 1935 uppnådde pensionsåldern var hans egen önskan att ändå kvarstanna som institutets chef. Men regeringen ville annorlunda. Valet föll på Gunnar Dahlgren, som varit verksam vid institutet ett par år, men lämnat det; sannolikt efter dispyter med Lundborg. Chefsbytet innebar en viss förändring av verksamheten, med större riktning mot ärftliga sjukdomar. 1958 togs beslut om avveckling/namnändring av institutet och institutets arkiv bars ner i källaren, som låstes ordentligt.

“Det är folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst bottna. För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper av utomordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskampen mellan folken. Nationens kraftvälstånd och kultur bero därav. Därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högstående folk.”

Ur soldatinstruktion 1930, gällde till 1944


Bilden är Stockholms Dagblad 1922 som anordnade en tävling på temat ”äktsvenskar”. Det var också en mansklass i tävlingen. Men det kom in för få tävlande så klassen ströks.


Bilden: Mätningar som grund för rashygienisk praktik. Resultatet blev ett slutligt bevis på att skallmätningar helt saknar värde. Mätningarna gjordes på personer med direkta släktband, Farmor/farfar, barn, barnbarn, etc. De visade sig att det saknades samband där herrar rasteoretiker antagit att sådana skulle finnas. Så kallade ”långskallar blandades med ”kortskallar” helt oregelbundet.

“– Widman, kan kriminaltekniska institutet framställa stora mängder gift?
– Vad då till? Till att döda människor?
– Nej
– Till att döda djur?
– Vad då till?
– Till att döda djur som bara ser ut som människor, d.v.s. de mentalsjuka, som inte längre kan sägas vara människor och som aldrig kan tänkas bli friska.”

Dr Albert Widman, chef för kemiavdelningen vid kriminaltekniska institutet samtalar med en tjänsteman vid Adolf Hitlers kansli, juli 1938

“Bussar anländer till Hadamar flera gånger i veckan med ett stort antal offer. Skolbarn i området känner igen dessa fordon och säger:

Här kommer mördarvagnarna. Efter ankomsten av sådana fordon kan invånarna i Hadamar se hur rök kommer från skorstenen. De är upprörda av ständiga tankar på de stackars offren, i synnerhet när vinden ligger på och de måste stå ut med den motbjudande lukten. En konsekvens av de principer som tillämpas här är att barn när de bråkar med varandra kommer med kommentarer som; Du år dum i huvet, du kommer att stoppas i ugnen i Hadamar.”

Brev från den katolske biskopen i Limburg till justitieministern 12 augusti 1942


Under nazi-tiden från 1932 till 1945 verkade gruppen Tyska Kristna som bl.a. hade som mål dels att bevisa att Jesus inte var Jude och att rensa ut allt ”Judiskt” från Bibeln.

Finns anledning att påminna om att Judeförföljelsen började redan en dryg månad efter att Hitler blev Rikskansler 1933.


Nürnbergdagarna var en av nazisternas propagandajippon, som bl.a. skulle vissa Tysklands styrka. Det var knappast en slump att rättegångarna efter kriget förlades här.


Den brinnande synagogan på Böhmerstrasse i Frankfurt 10 november 1938. Foto: Yad Vashem.

Ett par månader efter kristallnatten kom ett förslag om att ett par hundra Tyska Judar som var utbildade, erfarna läkare skulle tillåtas komma till Sverige. Det blev protester i bl.a. Lund och Uppsala där efter en debatt skedde omröstningar i frågan med reultatet ett nej till Tyska Judar.

Litteratur

  • Sverige och Förintelsen- Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945, Ingvar Svanberg, Mattias Tyden
  • Härskarplanen- Himmlers jakt på det atiska ursprunget. Heather Pringle
  • Djävulssonaten- Ur det svenska hatets historia. Ola Larsmo
  • Oönskade i Folkhemmet- Rashugien och sterilisering i Sverige. Gunnar Broberg, Mattias Tyden
  • Kristalnatten. Öyvind Foss
  • Soldaterna på Heden: 13 månaders koncentrationsläger, Wolfgang Langhoff
  • Gestapo. Sanninge och myt om Tredje rikets hemliga polis. Frank McDonough

Rolf Nordin

You May Also Like