Naturskyddsföreningen: Var med och säg nej till onödig konsumtion!

Black Friday har plötsligt blivit en “Black Week” med köphets och nu det senaste påhittet Singles Day som dyker upp för att dra igång julkonsumtionen ännu tidigare. Det är inte ok!

Vi behöver konsumera mindre – inte mer, och konsumtionen måste bli både smartare och mer hållbar. Därför har vi startat ett Facebook-upprop mot Black Friday och alla andra dagar som hetsar till ogenomtänkt konsumtion av prylar som faktiskt inte behövs. Nu är det dags att tänka om och laga grejer, köpa second hand, och konsumera med eftertanke istället för att köpa nytt.

Målet är att initiativet ska få internationell spridning, och därför har texten översatts till en rad olika språk. Över 65 000 personer har redan tackat ja till att delta. Haka på du också, och hjälp oss gärna att sprida ordet ännu mer genom att dela och bjuda in dina vänner.

Naturskyddsföreningen

Anslut till Facebook-uppropet

You May Also Like