Bi i krokus. Foto: Rolf Waltersson.

Bin är ingen bisak

I eFOLKET 12 juni har jag en artikel med rubriken “En gräslig historia” där jag skriver om insektsdöden och hur man kan göra insatser för att begränsa bidöden genom att anlägga ängsmarker i våra stadsmiljöer.

I förbifarten nämner jag att Vänsterpartiet i Eskilstuna lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man föreslår:

“Att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att iordningställa fler platser och markytor som ängsmarker i Eskilstuna kommun”

I motionen skriver man också:

“Gör man insatser i anslutning till skolor och förskolor kan dessa ängsmarker bli ett naturligt pedagogiskt studieobjekt för barn och skolungdomar där man lär sig hur allt i naturen och samhället hänger ihop. Barnen kan vara med att bygga och inreda insektshotell som placeras i deras närmiljö”

Runtom i landets kommuner pågår olika projekt för att “rädda bina”. Blomsterängar anläggs i Göteborg, Borgholm, Helsingborg och många andra kommuner.

När Naturskyddsföreningen för ett par år sedan drog igång “Operation: Rädda bina” ställde man fyra krav till ansvariga politiker och andra beslutsfattare:

  • Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete
  • Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin
  • Gör bortglömda ytor till blommande marker
  • Anta en aktionsplan för bina i varje kommun

När Naturskyddsföreningen sammanfattade kommunernas insatser det första året placerade sig Gnesta kommun i Sörmland på 1:a plats bland landets alla kommuner. Jag skrev om det här i eFOLKET 18 september 2019 under rubriken “Gnesta bäst i Sverige på att rädda bin”.

Eskilstuna kommun finns inte ens med på denna “rankinglista” från Naturskyddsföreningen, så man har en hel del att göra om man vill visa att man bryr sig.

Motionen från Vänsterpartiet lämnas formellt in nu på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Sedan ska den valsa runt den vanliga vägen för beredning och yttrande i olika instanser. I bästa fall kan beslut tas inom ett år.

Så nu är det bara för bin, humlor, blomflugor, fjärilar och andra insekter att hålla tummarna och hoppas på många blomsterängar runtom i Eskilstuna kommun. Förutsatt att majoriteten i kommunfullmäktige stöder Vänsterpartiets förslag.

Rolf Waltersson

You May Also Like