Gunnar och Alva Myrdal.

Reflektion utifrån Tobias Perssons diskussion om Alva Myrdal

Jag har precis läst Tobias Perssons kärnfulla sammanfattning om Alva Myrdals liv. För många år sedan läste jag boken Kris i befolkningsfrågan som Alva Myrdal skrev tillsammans med sin make Gunnar Myrdal. Jag har även läst andra texter av Alva Myrdal och känner till hennes idéer om kollektivhus och daghem. Ingenstans i de texter jag har tagit del av hittade jag tankar om att reproduktionen skulle vara en gemensam angelägenhet både för kvinnor och män, utan alla förslag – varav många också förverkligades – gick ut på att möjliggöra kvinnornas förvärvsarbete. Var inte tiden mogen för tankar om gemensamt ansvar för båda föräldrar? Är vår tid mogen för det?

Hur fördelas föräldraledigheten? Inom vissa mansdominerade branscher blir anställda som vill dela föräldraansvaret lika fortfarande ifrågasatta för sitt engagemang i sina egna barn. Subventionerade hushållstjänster då? Jag har full förståelse för att stressade småbarnsföräldrar anlitar städhjälp, men om hushållssysslorna verkligen delades lika mellan män och kvinnor, skulle det nog gå att sköta ett hem utan städhjälp. Dessutom de som mest skulle behöva sådan hjälp kan inte ens drömma om det – trots subventioner. De hundralappar som man ändå ska betala själv kan vara svåra att undvara.

Marjaana Lehmonen Nilsson