När en (kart)bild säger mer än 1000 ord

Jag sitter och bläddrar i min mammas gamla kartbok. Det är Bergvalls skolatlas, del II, som är tryckt 1926. Min mamma Ester, som då hette Ålund i efternamn, har skrivit i sin kartbok med prydlig skrivstil ”Ester Ålund 1928”. På den tiden fick man lära sig att skriva snyggt och prydligt.

Eftersom hon är född 1916 var hon 12 år när hon fick denna kartbok.

Jag har bläddrat tidigare i kartboken och gjort några konstateranden. Till exempel att nästan alla länder på den afrikanska kontinenten har ”konstiga” namn. Som exempel:

  • Italienska Libyen
  • Franska Västafrika
  • Belgiska Kongo
  • Portugisiska Västafrika
  • Brittiska Östafrika
  • Franska Somalilandet
  • Brittiska Somalilandet
  • Italienska Somalilandet

Alltså namnen som kolonialmakterna satte på de områden man erövrat med våld.

I en annan kartbok jag har, Vår Världsatlas från 2012, finns en karta som visar kolonialmakternas utbredning på den afrikanska kontinenten 1914. Där är hela Afrika uppstyckat med undantag av Abessinien (nuvarande Etiopien), Liberia och Sydafrikanska unionen.

Men det där med Sydafrika som självständig stat är en sanning med modifikation eftersom landet tidigare erövrats av vita européer. Det var boer från Nederländerna, men även engelsmän, fransmän, tyskar och portugiser som steg för steg erövrade det som nu är Sydafrika, och som införde sitt rasistiska apartheidsystem.

Kan notera att idag är Marocko en ockupationsmakt som ockuperar Västsahara. Jag såg att på Vänsterpartiet kongress var en representant från Polisario, befrielserörelsen i Västsahara, inbjuden att hålla tal och berätta om situationen i Västsahara, där Marocko bygger många och långa murar för att stänga ute och stänga inne människorna som bor där.

Före Marocko var det Spanien som ockuperade Västsahara.

Det som idag är Indien och Bangladesh heter i kartboken ”Brittiska Indien”. Alltså namnet britterna satte på landet de erövrat.

Vietnam och Laos heter i kartboken ”Franska Indokina”. Ett namn som påminner oss om den franska kolonialmaktens utbredning.

På kartan finns Palestina markerat. Men inte Israel, som ju bildades efter ett beslut i FN 1947. På kartan är Palestinas gränser lika med det som idag ritas upp som Israel, samt de små områden som fortfarande finns kvar som Palestina. Alltså Gazaremsan och några utspridda fläckar på Västbanken.

När jag kollar ytstorleken får jag fram att Israel är 22 145 kvadratkilometer. Medan Palestina bara består av 6 025 kvadratkilometer.

Det betyder alltså att Palestina har ”krympt” med nästan 80 procent jämfört med det Palestina som är utritat på min mammas karta.

Tittar man noga på kartan ser man att det inte heller finns något Irak. Det som idag är Irak hette då Mesopotamien.

I Wikipedia kan man läsa:

”Området (Mesopotamien, min anmärkning) ockuperades stegvis av brittiska styrkor under första världskriget och förblev under brittiskt inflytande fram till 1958…”

När det gäller Palestina är det också så att de illegala israeliska bosättningarna på Västbanken nu utökas i rask takt ”i skuggan” av Israels utplåningskrig mot Gaza.

Det betyder att Palestina i detta nu ”krymper” ytterligare dag för dag och bit för bit. Och de israeliska illegala bosättarna, ockupanterna, är dessutom utrustade med svenska vapen. Eller om man ska vara noga, med svensktillverkade lasersikten på bössorna som gör det lättare att skjuta prick på de palestinier som försvarar sig mot ockupanterna.

När det gäller kolonialismen ska man veta att den fortfarande sätter spår långt efter koloniernas frigörelse. Många är fast i ett ”postkolonialt” beroende där de gamla kolonialmakterna fortfarande har ett grepp över utvecklingen i sina gamla kolonier.

Många konflikter och krig vi nu ser har sin grund i kolonialmakternas uppdelning av kolonierna och hur man då drog gränserna.

Under kolonialismen 1914 var den afrikanska kontinenten uppdelad av kolonialmakterna i ett 20-tal koloniala områden. Idag består Afrika av 54 stater.

Lästips:

Murar faller, och nya murar byggs – eFOLKET. 9 november 2019

När en bild säger mer än 1000 ord – Bilden 1914 av det koloniserade Afrika – eFOLKET. 9 maj 2023

Rolf Waltersson

You May Also Like