Här stänger Europa sina gränser. Rött är befintliga stängsel. Grönt är påbörjade och planerade stängsel.

Murar faller, och nya murar byggs

Människan har byggt murar. Murar som stänger ute. Och murar som stänger inne.

Många är de murar vi hört talas om och som uppmärksammats på olika sätt. Men det finns murar som det inte talas om lika mycket.

Bland de murar vi läst om och som är bland de äldsta, är Jerikos murar, som byggdes cirka 1 400 år f. kr. Det var enorma stenmurar som lär ha varit cirka 6 meter höga. Men de rasade samman som korthus när prästerna blåste i sina segerbasuner.

Störst och längst av alla murar är Kinesiska muren, som påbörjades cirka 200 år f.Kr. En enorm mur som har en sammanlagd längd av 6 000 kilometer. Egentligen består den av 14 olika delar, varav den längsta har en längd på 240 mil. Vilket kan jämföras med Sverige som är cirka 157 mil från Smygehuk till Treriksröset.

Den mest omtalade muren är nog Berlinmuren. Den mur som delade Berlin i två delar, Östberlin och Västberlin. Berlinmuren började byggas i augusti 1961. Och den föll den 9 november 1989. Det är alltså nu 30 år sedan muren föll i samband med att Sovjetunionen och hela östblocket rasade samman.

Lika stor uppmärksamhet har inte den mur fått som Israel byggt på Västbanken och som skiljer Palestina från Israel. En välbevakad mur som på sina ställen är 10 meter hög.

En mur det däremot talas en del om är muren mellan USA och Mexiko. Det är en mur som president Trump drömmer om att bygga längs den 3 200 kilometer långa gränsen mellan de två länderna. Dessa 320 mil kan jämföras med de 240 mil som den längsta sammanhållande delen av Kinesiska muren sträcker sig. Ännu så länge har bara en mindre del av denna gränsmur blivit byggd.

Runtom i Europa byggs nu nya murar och nya stängsel i en rasande takt. Ungern har byggt stängsel. Turkiet har byggt stängsel, mot gränsen till Bulgarien med pengar man fått från EU.

Till och med Norge har byggt ett gränsstängsel mot Ryssland.

På en bifogad karta kan man se olika platser i Europa där det byggts, eller planeras gränsmurar.

I Nordafrika har Marocko byggt flera murar och stängsel. Många av dem är långa och har byggts i det ockuperade Västsahara. Men man har även byggt stängsel runt städerna Ceuta och Melilla som ligger på den halvö som gränsar till Spanien och Gibraltar.

Ceuta och Melilla är två spanska enklaver som ligger i Marocko.

I Belfast på Nordirland finns muren fortfarande kvar trots att det varit fred där under många år. Egentligen är det ett 40-tal separata murar, en serie med barriärer av betong, som är 6-7 meter höga och som byggdes 1969.

Alla som bygger murar säger att det är för att skydda sig. Ungefär som alla som beväpnar sig. Man säger att man bara gör det som självförsvar.

Men om alla som beväpnar sig bara gör det i självförsvar, skulle det inte finnas några krig.

Jag tror inte det funkar så. Bästa sättet att skydda sig är nog att bygga broar som förenar i stället för murar som skiljer och stänger ute. Murar som kan vara både synliga och osynliga.

I en värld av jämlikhet och rättvisa finns inga behov av att stänga ute och stänga inne.

Rolf Waltersson