När våren och värmen kommer ska man kunna sitta utanför universitet vid ån och studera eller bara koppla av en stund… Foto: Eskilstuna Kommun.

Mötesplatsen utanför Mälardalens Universitet är nu klar!

Eskilstuna Kommun låter meddela att arbetet med ytan utanför Mälardalens Universitet i centrala Eskilstuna nu är klart. Platsen ska förstärka universitetets entréer och samtidigt bidra till att koppla ihop Eskilstunas citykärna med stadsdelen Munktellstaden.

Hösten 2020 påbörjades ombyggnationen av ytan utanför universitet på Hamngatan. Då hette byggnaden fortfarande Mälardalens Högskola. Platsen ska förstärka universitetets entréer och bidra till att koppla ihop Eskilstuna Centrum med Munktellstaden. Bland annat finns här sittplatser vid ån, grönytor, cykelparkeringar med tak, trygghetsskapande belysning och öppna ytor för olika typer av evenemang.

Kan sitta utomhus och studera

– Jag hoppas att det ska bli en naturlig mötesplats för studenter och Eskilstunabor. Platsen ligger så vackert vid ån och här erbjuder vi nu moderna arbetsplatser utomhus – ett kunskapsstråk med möjlighet att sitta ner, laga cykeln eller studera, säger Sarita Hotti (S), Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Eskilstuna.

Strömsholmen åter öppen

Ett viktigt mål med ombyggnationen av platsen har varit att skapa en attraktiv mötesplats för alla, samtidigt som platsen får en ny identitet med anknytning till universitetet. I och med att arbetet nu är klart har också Strömsholmen öppnat igen. Det innebär att det åter är möjligt att parkera på området.

You May Also Like