Bild: Geralt / Pixabay.

Innan haven dör

Det är bråttom och snart är det försent. Enligt den amerikanska tidskriften: Geophysical Research Letters, så finns det två (2) modeller. I modell ett (1) så kommer världshaven att lida av 72% syrebrist före år 2080. I modell två (2) så når vi samma resultat, men tjugo (20) år senare.

Vad händer om haven inte blir syresatta och fisken dör?

Vad som kommer att hända med haven är en högst okänd variabel. Vad vi kan utgå ifrån är att det kommer att påverka fisket i väldigt stor utsträckning. I bägge modellerna så är det de medeldjupa havet – 200 till 1 000 meter som är känsligast. De kommer att påverkas mest. Då vi tar mestadels av vår fisk härifrån så det är något som vi kan förmoda. Vilka andra katastrofala följdeffekter det kan få vet vi ej.

Redan i vågskålen

2021 enligt Oceanografen: Matthew Long, vid US National Center for Atmospheric Research;

“Humanity is currently changing the metabolic state of the largest ecosystem on the planet, with really unknown consequences for marine ecosystems,” he said. “That may manifest in significant impacts on the ocean’s ability to sustain important fisheries.”
climatecrocks.com – 3 feb 2022.

(övers.) “Mänskligheten förändrar just nu det metaboliska tillståndet i planetens största ekosystem, med helt okända följder för det marina ekosystemet”. Han sa. “Det kan manifestera och ha stor inverkan på världshavens möjligheter att upprätthålla viktigt fiske”.

700 områden som stryps sakta

1965 var det bara 45 områden som led av syrebrist, och år 2019 har siffran stigit till runt 700. Hårdast drabbade är tonfisk, svärdfisk och haj. Klimatförändring i kombination med en massiv övergödning har lett till att världshaven förlorar syre i snabb takt. Resultatet blir döda havsmiljöer.

Anonym insändare

Läs mer:

You May Also Like