Möte om läget i El Salvador

Torsdagen den 19 oktober anordnade Latinamerika-gruppernas Eskilstunaavdelning i samarbete med Carl Skoglunds biblioteket och Vänsterpartiet en informationskväll om läget i El Salvador.

Talare var Aida Garcia och Chema Maravilla. Båda bor i idag i Sverige men har sin politiska bakgrund i den kamp som rasade i El Salvador på 80-talet.

Aida har nyligen besökt El Salvador där hon gjorde intervjuer med fackligt aktiva, främst aktivister i lärarfacket. Hon berättade om hur fackföreningsmedlemmarna idag genomför gatuockupationer och andra protester i kamp för höjd minimilön m.m.

Det är idag vänsterpartiet FMLN som sitter på regeringsmakten. Alltså den gamla gerillafronten nu omvandlad till politiskt parti. Men trots det har inte de sociala förändringar som FMLN:s medlemmar drömde om infriats. Latinamerikagrupperna hade döpt torsdagens möte till ”Eliterna kidnappar freden i El Salvador.” Det är nämligen enligt Aida och Chema så att de gamla eliterna, (högerpolitiker, storföretagare stora jordägare) tillsammans med nya eliter som byråkratiserade FMLN-ledare idag blockerar lösningar som skulle kunna lösa folkets problem.

Den sociala krisen har också lett till att stora kriminella gäng (Maras) bildats bland ungdomar. Maras-kulturen hämtades från och USA och spreds i El Salvador av unga salvadorianer som utvisats från USA. Droghandel och våld är kärnan i verksamheten.

Både Aida och Chema pekade på nödvändigheten av att bryta med systemet och mobilisera människor underifrån. Aktivister som kritiserar FMLN-regeringen anklagas av partiet för att gå högerns ärenden. Men Aida och Chema menade att det behövs sociala aktivister som har sin verkliga lojalitet hos arbetarna, de fattiga och fackföreningsmedlemmarna. Naturligtvis har FMLN- regeringen genomfört flera bra reformer men man har inte utmanat det system som skapat den sociala kris som landet befinner sej i. Det måste skapas rörelser som vågar utmana eliterna och verkligen ta kamp för djupgående social förändring.

You May Also Like