Möte om Bolivia och Chile på folkhögskolan i Eskilstuna

I lördags var det drygt 30 Eskilstuna-bor som hade sökt sig till  folkhögskolans föreläsningssal och mötet om Bolivia och Chile. Som mötesarrangörer stod Latinamerika-gruppen i Eskilstuna och Eskilstuna Folkhögskola.

De båda inledarna – Peter Widén från Latinamerikagruppen och Williams Pereira från Folkhögskolan – utgick båda från den skärpta sociala, politiska och kulturella konflikt som idag präglar händelseutvecklingen på hela den den latinamerikanska kontinenten.

Båda var också överens om att rapporteringen i svenska medier om händelseutvecklingen i flera avseenden brustit. Inte sällan slår den latinamerikanska USA-uppbackade högerns propaganda igenom i de stora medierna i Sverige.

I diskussionen som följde på inledningarna betonades att den kamp för jämlikhet, rättvisa och hållbar utveckling som förs i Latinamerika också rör oss i Europa. För allas välfärd och för alla kommande generationers möjlighet till hyggliga levnadsvillkor, är det viktigt att högern, girighetens och ojämlikhetens politiska uttryck, besegras överallt.

Mötesdeltagarna uttryckte förhoppningen att i Bolivia och Chile de folkliga krafterna genom  framgångsrik organisation, enighet politisk målmedvetenhet skall kunna nå framgång i den nu pågående kampen. Hur den pågående kraftmätningen utvecklar sig kommer att ha betydelse för omvärlden.

Mötet avslutade med sång och musik i solidaritetens tecken. För detta stod Pepe och Mary, en duo med rötter i Chile och i den socialistiska arbetarrörelsen ideal.