Illustration: Gordon Johnson / pixabay

Mera om Kjula och flygdrömmarna

Redan i skiftet 60-70 talet gjordes ett försök med flygtrafik från Kjula. Resultatet kan väl klassas som ett fiasko. Även om alla inblandade var entusiastiska vid starten så kunde man en månad senare läsa i Eskilstuna-Kuriren att flyglinjen inte varit någon succé.
Den “läckra fransyskan” hade haft problem med den svenska vintern, med förseningar som följd. “Världens lägsta flygpriser” hade inte lockat mer än totalt 159 resenärer från Kjulafältet, en missräkning enligt bolaget.
Linjeflyg lade ned den reguljära trafiken från Kjula två år senare, 1971.

Rolf Nordin

You May Also Like