Stoppa försäljning, utbyggnad och kommersialisering av Kjula flygplats

Vilken besvikelse! Att planerna på en utbyggnad av Kjula flygplats inte har begravts. Hur resonerar berörda parter?? Hemlighetsmakeriet hos ELEAB (Eskilstuna Logistik och Etablering AB) är stort och hör inte hemma i en demokrati. Transparens saknas!

Världen står inför en uppvärmning, som redan nu får/fått förödande konsekvenser. Nu senast katastrofen i Himalaya, där delar av en glaciär kollapsat på grund av klimatförändringar. Smälttakten hos glaciärerna i Himalaya har fördubblats sedan 2000-talets början.

Vi har bara en jord och vi har alla ett ansvar att begränsa uppvärmningen lokalt liksom globalt.

En etablering av en internationell, kommersiell flygplats i Kjula står i strid med kommunens miljömål att bli fossilfri.

Och det föreligger redan överetablering av flygplatser i Sverige.

Nuvarande Kjula flygplats kan redan idag hantera t.ex. sjuktransporter, så flygplatsen fyller en viktig funktion utan utbyggnad.

Eva Berglund
Kristina Larson

You May Also Like