Mera om Kjula och flygdrömmarna

Redan i skiftet 60-70 talet gjordes ett försök med flygtrafik från Kjula. Resultatet kan väl klassas som ett fiasko. Även om alla inblandade var entusiastiska vid starten så kunde man en månad senare läsa i Eskilstuna-Kuriren att flyglinjen inte varit någon succé.
Den “läckra fransyskan” hade haft problem med den svenska vintern, med förseningar som följd. “Världens lägsta flygpriser” hade … Läs mer

Läs mer

Stoppa planerna på en utbyggnad av Kjula flygplats

Etablering av en kommersiell flygplats står i strid med kommunens miljömål beslutat av Kommunfullmäktige 2015-11-26. Bland annat fastslås att man ska minska och förebygga utsläpp av farliga ämnen och att bli en fossilfri kommunkoncern 2020.

Men det räcker inte med fina ord – man måste visa att man är seriös och går från ord till handling. OCH DET ÄR BRÅTTOM!! … Läs mer

Läs mer

Debatt: Skrota planerna på en utbyggnad av Kjula flygplats

Det har varit tyst en tid om kommunens planer på att bygga ut Kjula flygplats.

Vi hoppas att man insett att det inte är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart med en utbyggnad.

Hur tänkte man att en utbyggd flygplats skulle finansieras? Att driva en flygplats är knappast ekonomiskt lönsamt och då kan man inte vänta sig att någon/några vill satsa och … Läs mer

Läs mer