Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment (Volvo CE)…

Melker Jernberg – mottagare av Eskilstuna Kommuns Förtjänstmedalj inom området näringsliv

Melker Jernberg är mottagare av Eskilstuna Kommuns Förtjänstmedalj inom området näringsliv. Medaljen delades ut i samband med eventet Eskilstuna Näringsliv, EN 24, nu i veckan.

– Som en officiell uppskattning för sitt engagemang tilldelas Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment, Eskilstuna Kommuns medalj för gagnerik gärning inom området näringsliv, säger Gunilla Ternert (M), Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande i Eskilstuna Kommun.

Medaljen får tilldelas personer som genom minnesvärda insatser hedrat kommunen, osjälviskt verkat för kommunens bästa eller som av andra särskilda skäl anses förtjänta av denna utmärkelse.

Motivering:

Melker Jernberg – som en officiell uppskattning för ditt engagemang inom näringslivet i Eskilstuna, tilldelas du Eskilstuna Kommuns medalj för gagnerik gärning. Du har ett engagemang för energiomställning, hållbarhet och teknikutveckling. Du har förtjänstfullt stått upp för svensk fordonshistoria. Inte minst genom en av svenska näringslivets kronjuveler, Volvo CE. Volvo CE:s beslut att flytta hem till en av svensk industris vaggor är enormt betydelsefullt. Du har både direkt och indirekt betytt mycket för Eskilstuna. Vi fortsätter vår gemensamma historia genom att tillsammans möta vår framtid i och för Eskilstuna.”

Fler medaljer inom andra områden kommer att delas ut i december under årets sista sammanträde för Kommunfullmäktige.

Melker Jernberg

Bakgrund ”För gagnerik gärning”

Den 28 oktober 1971, § 193, beslutade Kommunfullmäktige att instifta en förtjänstmedalj i Eskilstuna Kommun ”För gagnerik gärning” och fastställde bestämmelser för utdelande av denna medalj. Redan 1951 hade Eskilstuna Stad instiftat en motsvarande medalj, och beslutet år 1971 förde denna tradition vidare till den nybildade kommunen. Bestämmelserna har genom beslut i Kommunfullmäktige moderniserats ett antal gånger. Kommunfullmäktiges senaste beslut om förändring av riktlinjer fattades den 25 oktober 2012 § 188. Av detta framgår bland annat att medaljdelegationen nominerar och utser personer som tilldelas medaljen ”För gagnerik gärning”. Medaljdelegationen består av Kommunfullmäktiges respektive Kommunstyrelsens presidium. Förtjänstmedaljerna har tidigare delats ut under en särskild medaljfest. Men från och med i år kommer de att delas ut i december under årets sista sammanträde för Kommunfullmäktige. Medaljen inom området näringsliv delas ut under eventet Eskilstuna Näringsliv.

Läs också:

Volvo CE:s globala huvudkontor flyttar hem till Eskilstuna

Eskilstuna: STIGA Sports Arena byter namn till Volvo CE Arena

You May Also Like