Maria Chergui betraktar och kritiserar utifrån sitt Årby-perspektiv konsekvenserna av den social-moderata majoritetens nedskärningspolitik. (eFOLKET-illustratör: Tommy Bimman Andersson)

Maria Chergui (v): “Skolan i Eskilstuna måste prioriteras”

Vi har i media kunna möta den ena efter den andra bortförklaringen från Jari Puustinen och SMC-majoriteten som styr i Eskilstuna när det gäller skolbesparingarna. Personalen larmar, facken larmar och ytterst drabbas barn ungdomar och elever. De barn som varje dag går till förskolan och skola för att bli stimulerade och får lära sig, möter större grupper och färre personal.

I en tid när den psykiska ohälsan når oönskat höga nivåer drar man ner på kuratorer och psykologer, tvingas betala tillbaka statliga bidrag och väljer att inte söka nya. Det är ett bedrövligt agerande. Man skulle kunna tro att Eskilstuna är en kommun i kris, men så är inte fallet, då kommunen går med rekordstort plus på över 300 miljoner.

Puustinen skyller på rektorer som inte håller budget och städning som blivit dyrare. Allt är någon annans ansvar. Sanningen är dock att ansvaret är just ditt Jari. De är ni i majoriteten – Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som skapar förutsättningar för rektorerna att kunna göra sitt jobb. Att städning blir 10 miljoner dyrare kan inte komma som en överraskning, inte heller de behov som finns i skolan. Det handlar i grund och botten om vilken budget ni lägger. Vet man om ökade kostnader, då brukar man också budgetera för dessa. Ser man att 13 skolor och flera förskolor har svårt att hålla sin budget, då måste man ställa sig frågan om skolorna har fått rätt pengar och inte bara lägga skulden på någon annan. Ställa sig frågan hur behoven ser ut? Tyvärr ställer sig aldrig majoriten i Eskilstuna den frågan först, utan man börjar med att bestämma vilket överskott, vilken vinst, kommunen ska göra och sen fördelar man ut resurserna. Så agerar bankdirektörer, inte en politiker.

Nej, SMC-majoriteten har sedan de gjorde den första stora nedskärningen i skolan 2016 visat med all tydlighet att man inte prioriterar skolan. Man har efter det försökt lappa och laga, men det räcker inte. Dessutom har man nu valt att spara på de barnen som är i störst behov av stöd. För det är Eskilstunas barn och ungdomar som i dagsläget bekostar nya förskolor, skolor och äldreboenden genom nedskärningar i skolan. Vi måste investera hojtar majoriteten och det stämmer, men då måste också kostnaderna för det fördelas så att det inte bara är dagens barn och ungdomar som får betala. Nått annat är inte rimligt.

För oss i Vänsterpartiet är skolan en prioriterad fråga – vi har i budget efter budget valt att satsa mer än majoriteten och vi var emot de försämringar som de gjort för barn i behov av stöd, något som ytterst kommer att drabba alla barn i förskolan och skolan.

Maria Chergui,

gruppledare Vänsterpartiet

You May Also Like