Emblemet för USA:s underrättelsetjänst NSA.

Peter Hultqvist lägger spionaffären med USA:s underrättelsetjänst NSA bakom sig

Vänder blad och går vidare som om ingenting hänt

Försvarsminister Peter Hultqvists upprördhet över att USA:s underrättelsetjänst NSA avlyssnar “sina vänner” via danska fiberkablar har nu lagt sig.

Nu har Hultqvist för tredje gången (23 september) varit kallad till riksdagens Försvarsutskott för att svara på frågor om den här spionaffären som varit riktad även mot svenska politiker och svensk vapenindustri.

“Den information vi fått från Danmark bekräftar den danska regeringens deklarerade hållning sedan 2014, är att systematisk avlyssning av nära allierade partners är att betrakta som oacceptabelt.

Här handlar det om att försöka reda ut vad som har hänt. Det är också så att vi behöver ett bra samarbete med både USA och Danmark”, säger Hultqvist i ett uttalande till pressen efter mötet med Försvarsutskottet.

Peter Hultqvist fortsätter:

“Mot bakgrund av den information vi fått från Danmark och USA, genom dialoger vi haft, anser vi nu att vi kan gå vidare i olika försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med den inriktning som är fastställd sedan tidigare”, säger Hultqvist till media.

Efter utskottssammanträdet fick Hultqvist frågan från journalister om inte avlyssningsaffären borde få några konsekvenser:

“Det har fått konsekvenser i form av att vi har pausat en del arbeten när det gäller gemensamt samarbete”, svarar Hultqvist på den frågan.

Vad han menar med den kryptiska formuleringen framgår varken i Aftonbladets eller Expressens reportage angående mötet Hultqvist – Försvarsutskottet.

Man undrar ju vad det är för “gemensamma samarbeten som har pausats”. Det handlar tydligen inte om de gemensamma militärövningarna Sverige – USA.

När den här spionaffären avslöjades första gången pågick samtidigt gemensamma militärövningar i den svenska skärgården där den svenska marinen undervisar den US-amerikanska marinkåren hur man tar sig fram i den svårnavigerade svenska skärgården.

Och samtidigt som Peter Hultqvist nu svarar på frågor, och förhoppningsvis rätar ut ett och annat frågetecken, pågår ännu en gemensam militärövning Sverige – USA. Det är övningen “Arcipelago Endeavor” som Försvarsmakten bjudit in amerikanska marinkåren till.

Det här är ju fullkomligt absurt. Samtidigt som Försvarsutskottet säger sig vilja få klarhet i USA:s spionage mot Sverige via danska fiberkablar, så pågår en gemensam militärövning mellan Sverige och USA i den svenska skärgården.

Jag har skrivit flera inlägg i eFOLKET om den här spionaffären. En spionaffär som inte försvarsministern tycks ta riktigt på allvar.

Man kan ju tycka att det är allvarligare när “vänner” spionerar på varandra. När “fiender” spionerar på varandra är det på sätt och vis mer “naturligt”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like