Vårdcentralen Gallerian i centrala Eskilstuna öppnade för första gången sina dörrar hösten 2019 och har idag cirka 3600 listade patienter…

Eskilstuna: Vårdcentralen Gallerian föreslås läggas ner – och alla sjukhusbibliotek försvinner

Vårdcentralen Gallerian i centrala Eskilstuna kan komma att läggas ner i samband med Region Sörmlands sparkrav. Det enligt ett pressmeddelande. Ärendet ska upp för diskussion senare nu under oktober. Dessutom vill man lägga ner de så kallade sjukhusbiblioteken på länets samtliga tre sjukhus. Allt detta i ett led av besparingar som Region Sörmland nu ska genomföra, där bland annat 700 av Regionens anställda varslats om uppsägning.

– Vårdcentralen Gallerian öppnade hösten 2019, och då fanns ett stort behov av ytterligare en vårdcentral i Eskilstuna. Vårdcentralen fick snabbt cirka 3600 listade patienter, men det senaste året har listningsantalet stannat av vilket påverkar ekonomin. Om förslaget går igenom blir mitt uppdrag att analysera konsekvenser av en eventuell avveckling och väga in flera olika aspekter, säger Anna Ormegard, chef  för division primärvård.

Anna Ormegard.

Biblioteken läggs ner

Biblioteken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings Lasarett och Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm ska avvecklas och antalet medarbetare ska bli färre. Även detta är en del i arbetet med kostnadsreducerande åtgärder i Region Sörmland. Ärendena ska diskuteras och beslutas på mötet med Regionstyrelsen i nästa vecka.

Christoffer Öqvist.

– Det här är tyvärr ett steg vi måste ta för att anpassa oss till det allvarliga ekonomiska läget vi befinner oss i. Färre patienter ligger inne under längre perioder på våra sjukhus, och med ändrade läsvanor, där digitala alternativ står för en allt större del, tror vi ändå att detta ger en ganska liten påverkan, säger Christoffer Öqvist (M), Regionstyrelsens ordförande.

Sjukhusbiblioteken stödjer Regionens anställda med tillgång till publicerad forskning, informationssökning, kunskapsinhämtning och kompetensutveckling. Målgruppen är framför allt medarbetare i Regionen, men sjukhusbiblioteken bistår även studenter samt patienter och närstående med information och vanlig litteratur.

– Jag förstår att det kan skapa oro och frågor hos medarbetarna, men vi måste anpassa vår verksamhet till de ekonomiska förutsättningar vi har och arbetar därför med att ta fram flera förslag på åtgärder. En förändring av sjukhusbibliotekens utbud är en del i detta, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Magnus Johansson.

Förslaget ger en besparing på cirka 2,5 miljoner kronor per år och innebär att fyra tjänster av åtta försvinner. Dessutom avvecklas de fysiska biblioteken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings Lasarett och Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm.

– Förslaget innebär att biblioteksservicen för medarbetare får en förändrad form, inte att den försvinner helt, menar Magnus Johansson.

Fler sparåtgärder

Vid nämndens möte föreslås också att antalet så kallade satellitmottagningar, tidigare distriktssköterskemottagningar, tas bort i orterna Jönåker, Hälleforsnäs, Åkers Styckebruk och Bettna. Antalet satellitmottagningar har successivt minskat de senaste åren. De har bedömts att inte vara en kostnadseffektiv verksamhet eftersom antalet besök har varit mycket lågt och det digitala utbudet nu ger helt andra möjligheter till kontakt med vården. Satellitmottagningarna besöks av cirka 2 till 4 patienter per dag då mottagningen har öppet, vilket är en halv till en dag i veckan, enligt Regionens beräkningar.

Nämnden föreslår också att avbryta de tidigare beslutade ombyggnationerna av vårdcentralen i Oxelösunds lokaler. Nytt förslag med åtgärder avseende lokalernas ventilationsanläggning, som uppfyller krav enligt arbetsmiljölagen, måste dock tas fram så att medarbetarnas arbetsmiljö säkras.

Det här är några av de åtgärder som finns med i det sparpaket som ska vända Regionens enorma underskott på 1,2 miljarder kronor.

Läs också

Region Sörmland varslar 700 anställda och inför anställningsstopp

You May Also Like