Foto. Rolf Waltersson.

Make art – Not war

Nymålad graffiti vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen i Eskilstuna

Make art – Not war. Och ett stort fredsmärke/antikärnvapenmärke i mitten. Ett budskap som känns angeläget i dessa tider när Ryssland startat krig mot Ukraina.

Man får dock inte glömma att det också pågår andra krig i världen, till exempel i Jemen.

Det här är enda platsen i Eskilstuna där det är fritt fram att måla graffiti, Sammanlagt finns det fyra väggar av den här storleken att måla på.

2014 var dåvarande majoriteten i kommunen S, V, Mp överens om att sätta upp öppna graffitiväggar där det skulle vara fritt fram att måla. Man hade till och med köpt in material för dessa väggar, och man var i färd med att välja ut lämpliga platser.

Men efter valet 2014 blev det en annan majoritet bestående av S, M och C, som rev upp det tidigare beslutet om öppna graffitiväggar. Det var förmodligen en eftergift åt M som hela tiden ansett att graffiti är lika med klotter och inkörsporten till vandalisering och annan kriminalitet.

Nu finns alltså i en stor stad som Eskilstuna endast dessa fyra väggar i Studiefrämjandets regi för de som gillar att måla graffiti. Två väggar syns från vägen, de andra två är riktade in mot tomten.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like