LSD-tripp i det blå

Jag hörde att Jan Björklund L och Jimmie Åkesson SD ska ut på en gemensam turné inför EU-valet. Alltså en LSD-tripp.

När jag läser vad forskningen säger om sådana tripper undrar jag om Jan och Jimmie tappat kontrollen redan innan LSD-trippen börjat. Är de medvetna om vilka risker de tar? Hur kommer denna LSD-tripp att uppfattas av väljarna? Kommer Jan att lyfta från marken mot högre väljarsiffror med draghjälp av Jimmie?

Och kommer Jimmie känna sig välkommen in i stugvärmen tack vare denna lustresa i det blå tillsammans med Jan?

LSD är ett narkotiskt och hallucinogent preparat som kan ge “sinnesvidgande och själsöppnande upplevelser”. Men LSD kan också ge snedtrippar som “ångest, panik, rädsla för att bli galen, rädsla för att tappa kontrollen och andra negativa psykiska effekter” skriver forskarna Cohen, Malleson och Gasser som observerat omkring 10 000 personer som tog LSD.

LSD kan utlösa en känsla av odödlighet och allsmäktighet. Sådana episoder kan leda till att brukaren tror att hen kan flyga, skriver Albert Hofmann som också forskat om effekten av LSD.

När man såg Jan och Jimmie vid presskonferensen presentera sin gemensamma tripp verkade de redan då minst sagt ”saliga”, så de hoppas nog mest på de effekter som Albert Hofmann beskriver, alltså allsmäktighet och flygförmåga.

Vi får väl se vad som händer under resans gång.

Rolf Waltersson

You May Also Like