Svenska produkter och ekologiska varor får stå tillbaka, istället är det kampanjer och extrapriser som nu gäller för många livsmedelskonsumenter…

Livsmedelspriserna just nu historiskt dyra

Prisökningen för mat och alkoholfria drycker har slagit hårt mot konsumenterna, och under juni månad var prisökningen hela 11,2 procent. Det visar en ny rapport som Svensk Dagligvaruhandel publicerar idag fredag.

– Med den prisjusterade försäljningstillväxten på -6,1 procent kan vi anta att konsumenterna nu antingen handlar mindre eller köper billigare produkter. Sett till SCB:s statistik är prisökningarna i butik främst på de varugrupper som påverkats av kostnadsökningar i tidigare led, exempelvis spannmål, kött och mejerier, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

– Sen är det viktigt att komma ihåg att vi har en återgång från pandemin och att jämförelsen görs med sommaren 2021, då vi hade både pandemirestriktioner och sjunkande priser i dagligvaruhandeln, säger Karin Brynell.

E-handeln har påverkats

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i juni till 6,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 22,3 procent. Hemleverans minskade med 14,2 procent och upphämtning i butik med 29,7 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juni till 4,0 procent, vilket är en något lägre andel än under föregående månad.

– Den lägre e-handelsandelen ska ses i ljuset av att det är sommar, då den normalt sett är lägre. Men även jämfört med förra sommaren är det en minskning, vilket är en tydlig effekt av återgången efter pandemin, menar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Svenska och ekologiska varor drabbas

Karin Brynell säger till Sveriges Radio att den prisökning vi just nu upplever i Sverige är historiskt hög – vi får gå tillbaka till tidigt 1990-tal för att hitta en liknande prisstegring. En undersökning visar att de dyra livsmedelspriserna lett till ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna. Svenska produkter och ekologiska varor får stå tillbaka, istället är det kampanjer och extrapriser som nu gäller för många livsmedelskonsumenter. Många har också gått över till andra, billigare produkter – ofta importerade livsmedel.

Läs också:

You May Also Like