Linda Hillding. Foto: Creative Commons.

Linda Hillding blir chef för Eskilstunas Kommunala Lantmäteri

Eskilstuna inrättar ett kommunalt lantmäteri från och med årsskiftet. Idag kan vi berätta att chef för den nya myndigheten blir Linda Hillding. Eskilstuna är en växande kommun. Service inom fastighetsbildning är en viktig del i en effektiv stadsbyggnadsprocess, skriver Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

För att kunna prioritera ärenden och jobba både snabbare och närmare inrättar Eskilstuna en kommunal lantmäterimyndighet, från och med den 1 januari 2023. Myndigheten i Eskilstuna kommer att organiseras som en särskild enhet inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Chef för Eskilstunas lantmäterimyndighet blir alltså Linda Hillding. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom lantmätaryrket och har tidigare varit lantmäterichef både inom statliga Lantmäteriet och inom kommunal verksamhet.

– Det känns väldigt spännande och roligt att starta och utveckla en helt ny lantmäterimyndighet åt Eskilstuna Kommun. Förhoppningen är att den nya myndigheten får ett bra och nära samarbete med övriga delar av Stadsbyggnadsförvaltningen och att vi kan ge en förbättrad service till kommunens invånare och fastighetsägare inom fastighetsbildningsområdet, säger Linda Hillding.

– Det känns oerhört bra att vi nu startar med anställningar och formar ett kommunalt lantmäteri. Att rekrytera en chef som sen får jobba med rekrytering och forma laget är ett stort plus, säger Sarita Hotti (S), Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Det kommunala lantmäteriet kommer att kunna hjälpa till med förändringar i fastighetsindelningen, till exempel avstyckning och fastighetsreglering. Om det råder oklarheter kring fastighetsgränser kan lantmätarna bistå med handlingar och hjälpa till med fastighetsbestämning. Lantmäteriet hjälper också till i frågor om servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och samfälligheter.

Inom kort påbörjas rekrytering av teamet som ska jobba på den nya myndigheten. Teamet kommer bland annat att bestå av förrättningslantmätare.

Den nya myndigheten fick grönt ljus i höstas

Regeringen fattade i oktober beslut om att bevilja Eskilstuna Kommuns ansökan till att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Idag finns det 39 kommuner som har en egen lantmäterimyndighet, med Eskilstuna Kommun kommer det att bli 40. I landets övriga kommuner är det i dagsläget statliga Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsbildningen.

En lantmäterimyndighet hanterar frågor och ärenden som rör förändringar i fastighetsindelningen, till exempel avstyckningar för att bilda nya bostadsfastigheter. Kommunala lantmäterimyndigheter finns i de större städerna och har sitt ursprung i att det tidigare var olika lagstiftning för att bebygga städer respektive landsbygd.

Eskilstuna – en av Sveriges större städer

Eskilstuna Kommun är en av Sveriges 20 största kommuner. Bedömningen är att den nya myndigheten kommer att bli tillräckligt stor för att kunna bedriva en långsiktig verksamhet med rätt kompetens.

You May Also Like